Gå direkt till innehåll
Öresundskraft och Villaägarna i dialog om fjärrvärmepriset

Pressmeddelande -

Öresundskraft och Villaägarna i dialog om fjärrvärmepriset

Öresundskraft har inlett diskussioner med Villaägarna i Helsingborg om de framtida priserna på fjärrvärme. Målet är en överenskommelse som ger förutsägbara, stabila priser och ökad insyn i prissättningen.

Under hösten 2012 meddelade Öresundskraft att man som första energibolag i landet träffat en överenskommelse med lokala fastighetsbolag om fjärrvärmepriset. När nyheten släpptes indikerade Öresundskraft att man också var intresserad av en liknande uppgörelse med villaägare.

– Det är ett initiativ som vi välkomnar, säger Kenneth Lantz, ordförande för Villaägarna i Helsingborg. Det är många villaägare som tröttnat på det man upplevt som oskäliga och oförutsedda prishöjningar och som sökt sig till alternativa uppvärmningsformer. Att Öresundskraft nu vill öppna sig för ökad insyn och stabila priser är ett bra initiativ.

Parterna har haft tre inledande möten där formerna för en prisdialog diskuterats. I april räknar man med att kunna inleda mer formella prisdiskussioner. Målet är att fjärrvärmepriset för 2014, 2015 och 2016 ska omfattas av en prisutfästelse.

– Vi vill att villaägarna får ett förutsägbart och stabilt pris. På samma sätt som ett fastighetsbolag fått det enklare att budgetera med vår prisutfästelse, så ska en villaägare få bättre underlag för att planera hushållsutgifterna. Det säger Patrik Hermansson, affärschef Energi & Fastighet på Öresundskraft.

– Vi vill också öka förtroendet för oss och förståelsen för fjärrvärme som resurseffektiv uppvärmningsform. Genom en regelbunden dialog, där vi lägger korten på bordet vad gäller kostnader för bränsle, produktion mm så vill vi beskriva hur prissättningen går till och hur vi resonerar om prisförändringar.

Patrik Hermansson hoppas att en regelbunden dialog också kan omfatta andra områden, t.ex. nya fjärrvärmeprodukter.

Merinformation:
Patrik Hermansson, Affärschef Energi & Fastighet, Öresundskraft, 042-490 3475
Kenneth Lantz, Ordförande för Villaägarna i Helsingborg, 070-343 94 94
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft,
070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige