Gå direkt till innehåll
Unik överenskommelse om fjärrvärmepriset

Pressmeddelande -

Unik överenskommelse om fjärrvärmepriset

Öresundskraft och de större fjärrvärmekunderna är överens om hur priset på fjärrvärme ska sättas i Helsingborg och Ängelholm. Detta sedan privata fastighetsbolag samt Ängelholmshem och Helsingborgshem fått full insyn i Öresundskrafts kostnader för bränsle, produktion och distribution.

Det är första gången i Sverige som denna form av prisdialog tillämpas. Den innebär att Öresundskraft och företrädare för näringslivet samtalat och kommit överens om vilka principer som ska gälla för prissättningen på fjärrvärme. Dialogen har resulterat i att Öresundskraft gjort en prisutfästelse för tre år framåt. Samtalen inleddes tidigt 2012 och parterna har träffats vid flera tillfällen.

Överenskommelsen omfattar 40.000 lägenheter i Helsingborg och Ängelholm eller cirka 80.000 invånare.

–Vi vill skapa transparens och förståelse för hur våra kostnader ser ut och vilka bedömningar vi gör av till exempel bränslepriserna och underhållskostnader. Genom öppenheten vill vi skapa ett ökat förtroende och förståelse för de justeringar vi gör. Vi skapar också förutsägbarhet kring prisutvecklingen, vilket är unikt. Det säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

­–Det är ett mycket bra initiativ, anser Benth Jensen, vd för Ängelholmshem. Tidigare fick vi inga förklaringar till Öresundskrafts prisändringar. Nu har vi fått god insyn i hur Öresundskraft jobbar, vilka kostnader de har och hur man resonerar om prisändringar. Nu kan vi bättre förklara för våra kunder varför fjärrvärmepriset ändras.  Vi vet också prisutvecklingen tre år framåt, det gör det lättare att planera.

Priset på fjärrvärmen är kostnadsbaserat och följer Öresundskrafts nya säsongsanpassade modell

Vi har inlett en dialog också med Villaägarna i Helsingborg för att skapa bättre transparens, förutsägbarhet och förtroende för alla våra kunder.  Det är ännu ett viktigt steg i utvecklingen av den miljökloka fjärrvärmen, avslutar Anders Östlund.

 

Om fjärrvärme
Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.

Idag består branschorganisationen av cirka 140 företag. De står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige. De flesta medlemsföretag är kommunalt ägda, men inte de tre största Vattenfall, E.ON och Fortum. De står för en tredjedel av leveranserna.

 Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Branschen omsätter cirka 33 miljarder per år (en procent av BNP) och investerar cirka sju miljarder.

Svensk Fjärrvärmes medlemmar levererar omkring 50 TWh per år och har drygt halva marknaden för värme och varmvatten.

Andelen fjärrvärme är idag 93 procent i flerbostadshus, 82 procent i lokaler och 16 procent i småhus. Fjärrvärme finns i 285 av Sveriges 290 kommuner och är den billigaste uppvärmningsformen i de flesta av dem.

Den svenska fjärrvärmebranschen sysselsätter omkring 5 000 personer och har cirka 21 000 mil ledningar.

 

Mer information:
Anders Östlund, vd Öresundskraft, 042-490 30 80
Benth Jensen, vd Ängelholmshem, 0431-44 99 67
Jonas Hansson, vd Helsingborgshem, 0730 - 700 730
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige