Gå direkt till innehåll
Öresundskraft välkomnar ny modell för prissättning på fjärrvärme

Pressmeddelande -

Öresundskraft välkomnar ny modell för prissättning på fjärrvärme

Öresundskraft välkomnar gårdagens överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme, SABO och Riksbyggen om att införa ett system för prövning av fjärrvärmeprisändringar, kallat ”Godkänd Nivå”.

–”Godkänd Nivå ” ger en opartisk prövning av fjärrvärmepriset vilket skapar trygghet både för kund och leverantör. Vi kommer att ansluta oss till systemet och ser gärna att det införs så snart som möjligt, säger Öresundskrafts VD Anders Östlund.

Fjärrvärme är en bekväm, trygg och uppskattad uppvärmningsform med låg miljöpåverkan. Men prissättningen har ifrågasatts och förtroendet för några av branschens aktörer har sjunkit, främst i de större städerna. I Helsingborg och Ängelholm, där flertalet fastigheter värms med fjärrvärme, ökar antalet kunder. I 2010 års SKI-undersökning (Svenskt Kvalitetsindex) låg kundnöjdheten för Öresundskraft över branschsnittet.

– Utan ett starkt förtroende för oss som leverantör och för vår prissättning kan inte fjärrvärmen fortsätta att utvecklas. Med det nya systemet kan kunderna känna tillit till hur fjärrvärmepriset sätts. Det stärker kundens ställning och skapar öppenhet och förtroende, säger Anders Östlund.

Och det, tillsammans med Öresundskrafts satsningar för att sänka kostnaderna för produktion, kan ge en skjuts till den fortsatta utvecklingen av fjärrvärme i regionen, menar Anders Östlund.

–Våra strategiska satsningar – på bygget av Filbornaverket,  planerna på ett sammanbyggt regionalt fjärrvärmenät och på ständiga förbättringar -  blir mycket värdefullare då vi har våra kunders fulla förtroende. Därför är gårdagens överenskommelse så viktig och så välkommen.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel. 042-490 30 80, 070-418 30 80
Lars-Inge Persson, chef affärsområde Kraft & Värme, tel. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige