Gå direkt till innehåll
Undersökning visar fortsatt starkt stöd för Filbornaverket

Pressmeddelande -

Undersökning visar fortsatt starkt stöd för Filbornaverket

Bygget av Filbornaverket, liksom avfallsförbränning för produktion av el och fjärrvärme, har starkt stöd bland helsingborgarna.

I samband med bygget av Filbornaverket har Öresundskraft repeterat förra årets attitydundersökning bland 200 slumpmässigt utvalda helsingborgare i en webbpanel.

Årets undersökning visar att kommunens hantering av återvinning och miljöfrågor anses fungera bra. En klar majoritet, 85 procent (80) anser att kommunen arbetar bra med miljöfrågor.

Undersökningen visar på en positiv inställning till avfallsförbränning. På frågan ”vad är din allmänna inställning till avfallsförbränning för produktion av el och fjärrvärme?” är 91 procent (86) övervägande positiva. Och på frågan ”vad är din allmänna inställning till byggandet av Filbornaverket?” är 92 procent (91) övervägande positiva.

Samtidigt ökar viljan att källsortera. 77 procent (73) håller med om påståendet att sopsortering måste ske mer noggrant vid förbränning.

–Det är glädjande siffror. Projektet har starkt stöd och har inte påverkat viljan att källsortera negativt, kommenterar Göran Skoglund, kommunikationsansvarig för Filbornaprojektet vid Öresundskraft.

En särskild fråga handlade om sopimport. Import är i dagsläget inte aktuellt för Filbornaverket men ämnet är omdiskuterat. I undersökningen var majoriteten övervägande negativ. Sedan fick man en kort faktatext om vad sopimport betyder för miljön.

–Attityden svängde radikalt. Sju av tio blev istället övervägande positiva till sopimport. Det visar att attityden i en fråga kan förändras med kunskaper och fakta.

Om sin upplevda kunskap om avfallsförbränning för produktion av el och fjärrvärme, gav 44 procent (36) sig själva betyget 4, 5 eller 6, där 6 är mycket god kunskap.

–Det är en indikation på att vi nått ut med information om projektet. Men det är en begränsad undersökning och vi tolkar resultaten varsamt, avslutar Göran Skoglund.

Mer information:
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft tel. 070-418 34 35
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel. 042-490 30 80, 070-418 30 80

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige