Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

Vätgas istället för naturgas – Helsingborg inleder samarbete med stadens energi- och industriföretag

Vätgas istället för naturgas – Helsingborg inleder samarbete med stadens energi- och industriföretag

I Helsingborg undersöks nu möjligheterna att upprätta ett vätgaskluster, en sammanslutning av företag och institutioner som gemensamt arbetar för att etablera vätgas som en hållbar energibärare i det lokala energisystemet.
För att initiera detta arbete finansierar staden nu, genom sin innovationsfond, en förstudie i samverkan med Öresundskraft, Kemira Kemi och Elcowire. Syftet med förstudien ä

Öresundskraft lanserar energilagring till företag – viktigt för omställningen

Öresundskraft lanserar energilagring till företag – viktigt för omställningen


Öresundskrafts lanserar energilagring via batterier till företag. Batterierna ska bidra till att balansera det nationella elnätet genom att användas på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. Satsningen är en del av Öresundskrafts övergripande uppdrag att fasa ut fossila bränsle från transport och industri, öka tillgången till förnybar energi och samtidigt bidra till ett robust elnät.

Öresundskraft ska upphandla lagringsaktör för att hantera 200 000 ton koldioxid årligen

Öresundskraft ska upphandla lagringsaktör för att hantera 200 000 ton koldioxid årligen

Öresundskrafts CCS-initiativ på Filbornaverket planeras att vara i drift 2027. Upphandlingen av en partner för att bygga anläggningen pågår och förväntas vara klar till sommaren. Nästa steg är att upphandla en lagringsaktör som är redo att ta emot koldioxid enligt Öresundskrafts tidsplan.
Helsingborgs stad har satt målet att vara klimatneutralt 2030 och att Öresundskrafts CCS-anläggning kommer

Swedish Energy Company Signs Landmark Deal for Net Zero Future: Aims to Reduce 12 000 Tons of Emissions Annually

Swedish Energy Company Signs Landmark Deal for Net Zero Future: Aims to Reduce 12 000 Tons of Emissions Annually

Öresundskraft, a Swedish energy company, has taken a monumental leap in environmental sustainability by signing a letter of intent with the city of Helsingborg. With this groundbreaking initiative, the city has the ambition to procure 12,000 tons of negative emissions, annually, for a decade, a key step towards becoming a net zero city.
At the heart of this venture is Öresundskraft's ambitious

Öresundskraft driver unikt koldioxidinfångningsinitiativ i samarbete med Helsingborgs stad

Öresundskraft driver unikt koldioxidinfångningsinitiativ i samarbete med Helsingborgs stad

Energibolaget Öresundskraft har tagit ett betydande steg mot miljömässig hållbarhet genom att underteckna en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad. Genom denna banbrytande satsning strävar staden efter att införskaffa 12 000 ton negativa utsläpp årligen under ett decennium, ett viktigt steg mot att som stad uppnå netto-noll-utsläpp.
I centrum för projektet står Öresundskrafts ambitiösa plan a

Greenfood och Öresundskraft bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar

Greenfood och Öresundskraft bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar


Nu står det klart att livsmedelskoncernen Greenfood tillsammans med Öresundskraft och Soltech Energy Solutions installerar 3,8 MW solceller på taket till Greenfoods nya produktions- och logistikanläggning på Långeberga, utanför Helsingborg. Det innebär en årlig produktion på ungefär 3 500 000 kWh el till företagets verksamhet och Helsingborgarnas energisystem. Solcellerna planeras vara färdi

Öresundskraft bygger två nya stationer för lastbilsladdning i Malmö och Helsingborg

Öresundskraft bygger två nya stationer för lastbilsladdning i Malmö och Helsingborg

Öresundskraft börjar i dagarna att bygga ytterligare två stationer för laddning av eldrivna lastbilar. Byggnationen börjar på Volvo Truck Centers anläggning i Sunnanå strax norr om Malmö, nära de stora genomfartslederna för att sedan fortsätta vid Helsingborgs Hamn ABs in-och utfart vid Massgodsleden.
Båda stationerna får två snabbladdare om vardera 350 kW för samtidig laddning av två lastbilar

Visa mer

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft

Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige