Skip to main content

Taggar

Stockholm Oslo - En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

I denna rapport ger vi en bild av omfattningen och karaktären av det ekonomiska och offentliga utbytet mellan Stockholm och Oslo. Vi har använt oss av statistik samt kompletterande intervjuer med utvalda representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor i de båda regionerna.

Improved accessibility on the Oslo-Stockholm line (Summary)
First planning stage - Improved accessibility on the Stockholm - Oslo Line

This document is a translation and summary of the Swedish Transport Administrations (Trafikverket) First planning stage - Improved Availability on the Stockholm - Oslo Line made by Oslo-Sthlm 2.55

Åtgärdsvalsstudie - förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo - English translation

English translation of the foreword and summary of the report “Åtgärdsvalsstudie - förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo,TRV 2017/14854

Business Case - Oslo-Sthlm 2.55 (Kortversion på svenska)
Business Case - Oslo-Sthlm 2.55d

Business Case - Oslo-Sthlm 2.55d

Dokument   •   2018-07-02 09:58 CEST

ÅVS Stockholm-Oslo

ÅVS Stockholm-Oslo

Dokument   •   2017-11-30 10:45 CET

Trafikverkets färdiga ÅVS för stråket mellan Stockholm och Oslo publicerad den 30 nov 2017.

Oslo-Sthlm 2.55s remissvar på NTP

Oslo-Sthlm 2.55s remissvar på NTP

Dokument   •   2017-10-09 16:47 CEST

Vi ser positivt på att stråket mellan Stockholm och Oslo pekas ut som en brist i det nya förslaget till NTP. Det skapar en grund för att fortsätta att jobba med att komma till rätta med bristerna. I förslaget till NTP pekas det ut att det finns påtagliga brister avseende tillgänglighet, kapacitet och restid i stråket. I NTPn framgår det dessutom att det måste vidtas åtgärder inom planperioden.

Nyttoanalysen Oslo-Stockholm, Slutrapport

Nyttoanalysen Oslo-Stockholm, Slutrapport

Dokument   •   2017-06-20 12:52 CEST

Hela nyttoanalysen för Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder. Det finns en sammanfattning i början av dokumentet.

Wider Benefits for Oslo-Sthlm 2.55 summery (English)

Economically viable, tenfold increase in rail travel between Sweden and Norway, and greatly increased access for both freight and passenger travel along with significant environmental benefits. These are some of the conclusions of the benefit analysis for a better a train service between Oslo and Stockholm. Now there is a summary in English.

Finns det andra sätt att bygga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm?

Våra traditionella sätt att finansiera infrastruktur kommer inte att räcka till. Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen den 3 juli kl 14.00 på Wisby Strand Congress & Event om andra sätt att bygga en bättre förbindelse. På seminariet redovisar bland annat MTR, Skanska och Pareto hur de ser på projektet och tankar om nya modeller för att finansiera och bygga infrastruktur.

Vad kostar det att inte bygga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm?

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen den 3 juli kl 11.30 i "Svensk-Norska tältet" på Hamnplan i Visby om vad vi har att vinna på bättre förbindelser mellan Sverige och Norge och inte minst mellan Oslo och Stockholm.

Presentation of Oslo-Sthlm project in English

Presentation of Oslo-Sthlm project on RFI stakeholder meeting 170510

Wider-benefit-analysis presentation in English

Presentation of wider-benefit-analysis made by Sweco on RFI stakeholder meeting 170510.

Fredagsakademi om Oslo-Sthlm

Fredagsakademi om Oslo-Sthlm

Dokument   •   2017-05-12 09:14 CEST

Region Örebro län bjuder in till fredagsakademi om förbindelsen Oslo-Sthlm.

Stakeholder meeting on RFI Oslo-Stockholm

Stakeholder meeting on RFI Oslo-Stockholm

Dokument   •   2017-05-04 15:09 CEST

The need for investments in new infrastructure is high in Sweden. We need to find new ways to fund and implement important infrastructure projects. We believe that Oslo-Stockholm has unique good possibilities through a combination of large population and extensive travel while the need for new infrastructure is relatively smaller.

Presentation - Oslo-Sthlm 2.55 RFI stakeholder meeting

Presentation if the Oslo-Sthlm 2.55 project at the RFI stakeholder meeting 170510

Presentation - Wider benefit analysis Oslo-Sthlm

Preliminary version of Swecos Wider benefit analysis för Oslo-Stockholm 170510

Viktigt seminarium i Oslo om Oslo-Stockholm och Oslo-Göteborg

Bedre togtilbud på strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg er en kampsak for både Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Voksenåsen i samarbeid med de to organisasjonene samt Norsk-Svensk Handelskammer, Oslo-Stockholm 2.55 AB samt GO-regionen ønsker velkommen til en konferanse om veien videre i dette arbeidet.

RFI Oslo-Stockholm

RFI Oslo-Stockholm

Dokument   •   2017-05-02 09:29 CEST

The company Oslo-Stockholm 2.55 AB, has been tasked with working up a fast and reliable rail link between the capital cities. The company wants, in the form of an RFI, to survey the market’s interest in the project and in which way trade and industry can contribute towards the production of a strategy to facilitate a faster implementation than financing through a traditional government grant.