Gå direkt till innehåll
Svenska löntagare tappade över 5 procent av sin lön 2022   – samtidigt tjänar höga chefer allt mer

Pressmeddelande -

Svenska löntagare tappade över 5 procent av sin lön 2022 – samtidigt tjänar höga chefer allt mer

En miljard löntagare fick en genomsnittlig sänkning av reallönen med 3,19 procent under 2022, justerat för inflationen, visar en sammanställning från Oxfam över löneutveckling och inflation i 50 länder.


Svenska löntagare tappade i genomsnitt 5,6 procent av sin lön. Samtidigt ökar reallönerna för de mest välbetalda vd:arna. Det visar aktuella siffror från Internationella Arbetsorganisationen (ILO) och nationella statistikdatabaser, som Oxfam sammanställt.

– Nästan alla får det sämre just nu, både i Sverige och i världen, och många har svårt att klara vardagen. De som tjänar minst lägger generellt störst del av sin disponibla inkomst på löpande utgifter som boende- el- och matkostnader, och saknar sparpengar. Redan idag väljer människor mellan att köpa mat i matbutiken eller betala sin elräkning i tid. Samtidigt som de som tjänar mest ser sina sparpengar öka, säger Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige.

Internationella siffror visar hur vd-lönerna på de största bolagen fortsätter öka, exempelvis fick över 300 av de mest välbetalda cheferna i USA, Storbritannien, Indien och Sydafrika en genomsnittlig löneökning på 9 procent under 2022. I Sverige visar siffror från LO att det går 69 industriarbetarlöner på en genomsnittlig lön för en bolags-vd och gapet mellan vd-lönerna och löntagare är det största sedan 1950.

– De här klyftorna är fullständigt orimliga – och de med makt och inflytande måste agera. Företagsledningar har ett ansvar att se till att lönegapet inte sticker iväg mellan välbetalda chefer och vanliga löntagare. På samma sätt behövs politiska åtgärder för att minska ojämlikheten. Tyvärr saknades krisåtgärder för att lyfta de mest utsatta i regeringens och Sverigedemokraternas vårbudget, säger Suzanne Standfast.

Oxfam konstaterar att det just nu är vanliga människor världen över som får bära bördan av krisen konsekvenser, liksom vid tidigare kriser som exempelvis pandemin. Kriser slår hårdast mot de som redan är mest utsatta och lever i länder med utbredd fattigdom.

– Det är ett svek mot världen att Sverige och många andra länder minskar sitt bistånd och sitt globala ansvarstagande just nu. Ojämlikhetskrisen urholkar välfärden, ökar människors frustration och maktlöshet, och sänker tilliten våra folkvalda politiker. Ojämlikhet låser fast människor i fattigdom och leder till otrygga, polariserade samhällen som präglas av social oro och våld, säger Suzanne Standfast.


Siffrorna i korthet

- Löntagare i Sverige fick en genomsnittlig reallönesänkning på 5,6 procent under 2022 då lönerna inte höll jämn takt med inflationen.

- LO:s siffror visar att det går 69 industriarbetarlöner på en genomsnittlig lön för en bolags-vd och gapet mellan vd-lönerna och löntagare är det största sedan 1950.

- En miljard löntagare i 50 länder fick en genomsnittlig reallönesänkning med 3,19 procent under 2022.

- Samtidigt som löntagares löner inte håller jämn takt med inflationen så ökar vd:arnas reallöner. Över 300 av de mest välbetalda företagsledarna i Indien, Storbritannien, USA och Sydafrika fick en reallöneökning på 9 procent under samma period.

Källor:

Oxfams beräkningar baserade på siffror och data från Internationella Arbetsorganisationen, Eurostat, Världsbanken och OECD. Se fullständig metodologi här.

LO:s undersökning Makteliten.

Ämnen

Kategorier


Oxfam Sverige är en del av en global organisation som i över 85 länder arbetar med att rädda och förbättra människors liv – för en jämlik framtid. Vi bekämpar klimatojämlikhet, ekonomisk ojämlikhet och orättvisor som orsakar fattigdom och förtryck, och finns på plats vid kriser och katastrofer. Vi bidrar med ny kunskap, synliggör skeva samhällsstrukturer, ger människor verktyg för förändring – och kräver att makthavare tar sitt ansvar.

Kontakter

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Presskontakt 070-779 95 06

Relaterat innehåll

Press

Oxfam Sverige är en global organisation som i över 85 länder arbetar med att rädda och förbättra människors liv. Vi bekämpar den ojämlikhet som orsakar fattigdom och orättvisor, både akut och långsiktigt. Med vår expertkunskap förändrar vi världen och skapar hållbara samhällsstrukturer för alla.

Oxfam Sverige
Magnus Ladulåsgatan 1
11863 Stockholm
Sverige