Gå direkt till innehåll
Var tredje tillfrågad uppger att de är oroliga för att små barn i deras närhet ska drabbas av RS-viruset. Foto: Johnérs bildbyrå
Var tredje tillfrågad uppger att de är oroliga för att små barn i deras närhet ska drabbas av RS-viruset. Foto: Johnérs bildbyrå

Pressmeddelande -

Ny undersökning om RS-virus visar: Var tredje känner oro för små barn i sin närhet

RS-virus eller respiratoriskt syncytial virus är ett smittsamt virus som drabbar främst de minsta barnen och äldre vuxna och kan orsaka akut luftvägsinfektion och till och med leda till sjukhusinläggning.¹ När förkylningssäsongen nu drar igång uppger var tredje person (34%) i svenska befolkningen att de är oroliga för att små barn i deras närhet ska drabbas av RS-viruset. Det visar en ny undersökning hos 1 114 svenskar, genomförd av Kantar Public.

Kantar Public har på uppdrag av Pfizer genomfört en undersökning för att ta reda på hur människor i Sverige ser på RS-viruset när förkylningssäsongen nu drar igång. De flesta (94%) uppger att de känner till RS-viruset och den största delen (88%) är inte oroliga för att själva bli smittade.

Men när det kommer till smitta hos små barn och äldre i sin närhet, uppger 34 respektive 30 procent av de tillfrågade att de känner sig ganska eller mycket oroliga för RS-viruset. RS-virus är ett mycket smittsamt virus och främst är det de allra minsta och den äldre befolkningen som riskerar att bli allvarligt sjuka.

Kvinnor känner mer oro
Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det totalt rapporterades 3 098 fall av RS-virus hos barn under ett års ålder under säsongen 2022/2023. 98 av dessa var så sjuka att de behövde vård på intensivvårdsavdelning.²

Kantar Publics undersökning visar vidare att den åldersgrupp som uppger att de känner mest oro för att små barn i deras närhet ska smittas av RS-viruset är kvinnor i åldern 18–29 år. I den åldersgruppen uppger 44 procent att de känner sig ganska eller mycket oroliga för RS-viruset.

Vaccin finns tillgängligt
Idag finns det vaccin mot RS-virus och Kantar Publics undersökning visar vidare att 47 procent av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att vaccinera sig mot RS-virus. 30 procent uppger att de är tveksamma.

– RS är ett virus som potentiellt kan orsaka allvarlig sjukdom och till och med bli livshotande för de allra sköraste i samhället. Idag finns vaccin mot RS-virus för både äldre vuxna och gravida, för att skydda spädbarnet. Nu står vi inför den tid på året då vi samlas över generationsgränserna och därför är det extra viktigt att skydda de mest utsatta, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig för vacciner på Pfizer i Sverige.

Under hösten införde Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för vaccination mot RS-virus. Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 75 år eller äldre att vaccinera sig mot RS-viruset. Även personer som har medicinska riskfaktorer i åldern 60 till 74 år rekommenderas vaccin.³

Som gravid kan man vaccinera sig mot RS-viruset från graviditetsvecka 24 till och med vecka 36, för att skydda sitt nyfödda barn. Spädbarnet är då skyddat från födseln upp till sex månaders ålder. Vid vaccination under graviditeten överförs antikroppar från mamman till fostret via moderkakan, för att skapa ett skydd för spädbarnet.

Vaccin mot RS-virus finns tillgängligt för användning för vårdgivare men behöver än så länge betalas ur egen ficka av de som vill vaccinera sig.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts hos den svenska allmänheten, 18–79 år, via webbenkät med den slumpmässigt rekryterade Sifo-panelen. 1 114 intervjuer har genomförts. Undersökningen är utförd på uppdrag av Pfizer och genomförd under perioden 23–26 oktober 2023.

För mer information eller intervjuförfrågan med vår medicinskt ansvarige för vacciner, Andreas Palmborg, vänligen kontakta Linda Haglund, External Communications Manager, Pfizer på tel: +46 76 889 29 06, mejl: linda.haglund@pfizer.com


Fakta: Tänk på det här för att skydda dig mot RS-virus

1. Tvätta händerna ofta och noggrant
2. Träffa endast personer utan förkylningssymptom
3. Undvik platser med mycket folk
4. Idag finns vaccin mot RS-virus för att skydda mot infektion


Referenser:
1. 1117 RS-virus hos barn: RS-virus hos barn - 1177
2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-rsv/rsv-sasongen-2022-2023.pdf
3. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/september/personer-fran-75-ar-rekommenderas-vaccination-mot-rs-virus

  PP-A1G-SWE-0067-NOV-2023


  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se och www.pfizer.com

  Kontakter

  Linda Haglund

  Linda Haglund

  Presskontakt Kommunikationschef 0768-892906

  Relaterat innehåll

  Breakthroughs that change patients' lives

  Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
  sjukdomar och vacciner.