Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pfizer presenterade positiva fas 3-data för eksembehandlingen abrocitinib

Pfizer har presenterat kompletta resultat från en 12-veckors pivotal Fas 3-studie (JADE MONO-1) hos patienter tolv år och äldre med måttlig till svår atopisk dermatit (AD). Abrocitinib, en oral Januskinas 1 (JAK 1)-hämmare under utveckling, uppnådde alla primära och viktiga sekundära effektmål som var relaterade till hudbehandling och lindring av klåda jämfört med placebo. Säkerhetsdata visade att båda de utvärderade doserna av abrocitinib (200 mg och 100 mg) tolererades väl och överensstämde med en parallell studie (JADE MONO-2) i det globala utvecklingsprogrammet JAK1 Atopic Dermatitis Efficency and Safety (JADE). Resultaten presenterades vid kongressen European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) i Madrid.

De co-primära effektmålen i JADE MONO-1 var andelen patienter som uppnådde ett Investigator Global Assessment (IGA) resultat av clear (0) eller almost clear (1) skin och två punkter eller större förbättring jämfört med baslinjen; och den andel patienter som uppnådde minst 75% eller större förändring från baslinjen i sitt Eczema Area and Severity Index (EASI). De viktiga sekundära effektmålen var andelen patienter som uppnådde en reduktion om fyra punkter eller mer av graden av klåda mätt enligt pruritus numerical rating scale (NRS) och minskningen enligt Pruritus and Symptoms Assessment for Atopic Dermatitis (PSAAD), en patientrapporterad mätskala utvecklad av Pfizer. Andra sekundära effektmål var bland annat andelen patienter som uppnådde 90% eller större förändring av EASI, och den procentuella förändringen från baslinjen i deras SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) svar vid alla schemalagda tidpunkter.

- Det finns ett stort behov av ytterligare behandlingsalternativ för patienter som lever med måttlig till svår atopisk dermatit, säger Petra Neregård, medicinsk rådgivare på Pfizer. Dessa resultat, som tillsammans med de nyligen rapporterade positiva toppresultaten från vår andra fas 3-studie är väldigt uppmuntrande. De visar att abrocitinib, om det godkänns, kan komma att ge dessa patienter ett behandlingsalternativ i tablettform.

Effektresultat från studien JADE MONO-11

Båda doserna av abrocitinib förbättrade påtagligt IGA och EASI-75 dosresponsresultaten jämfört med placebo. Vid vecka 12 observerades följande resultat för co-primära och sekundära effektmål:

Abrocitinib 200mg (N=154) Abrocitinib 100mg(N=156) Placebo (N=77)
IGA responsfrekvens 43,8% 23,7% 7,9%
EASI-75 responsfrekvens 62,7% 39,7% 11,8%
NRS ≥4-Point Förbättring responsfrekvens 57,2% 37,7% 15,3%
EASI-90 Responsfrekvens 38,6% 18,6% 5,3%

De procentuella förändringarna i SCORAD var signifikant större vid alla tidpunkter i 200 mg och 100 mg-grupperna jämfört med placebo.

Säkerhetsresultat från studien JADE MONO-11

De vanligaste rapporterade biverkningarna som uppträdde hos patienter behandlade med abrocitinib (200 mg, 100 mg) var kortvarigt illamående, huvudvärk och nasofaryngit, medan det för placebo var dermatit. Observerade allvarliga biverkningar för abrocitinib 200 mg var inflammatorisk tarmsjukdom, peritonsillit, dehydrering och astma. Allvarliga biverkningar för dosen 100 mg var näthinneavlossning, akut pankreatit, appendicit, yrsel och anfall. Allvarliga biverkningar i placebogruppen var förvärrat tillstånd, appendicit, meniskdegradering och atopisk dermatit. Andra säkerhetsfynd:

Abrocitinib 200mg (N=154) Abrocitinib 100mg (N=156) Placebo (N=77)
Frekvens av allvarliga biverkningar 3,2% 3,2% 1,9%
Frekvensen av avbruten behandling på grund av en biverkning 5,8% 5,8% 9,1%

Ytterligare detaljer om studien JADE MONO-1

Den dubbelblinda studien med parallella grupper randomiserade totalt 387 personer till abrocitinib 200 mg, abrocitinib 100 mg eller placebo. Randomiseringen stratifierades baserat på sjukdomsgrad vid baslinjen (måttlig [IGA=3] och allvarlig [IGA=4] samt ålder (under 18 år respektive 18 år och äldre). Lämpliga personer som genomförde den tolv veckor långa behandlingsperioden i studien hade möjlighet att delta i en långtidsstudie (long-term extension study, LTE), B7451015. Personer som tidigt avbröt behandlingen, eller av andra orsaker inte var kvalificerade för LTE-studien, deltog i en fyra veckors uppföljningsperiod i denna studie.

För mer information om studien JADE MONO-1, besök https://www.clinicaltrials.gov

Pfizer rapporterade nyligen positiva toppresultat från den parallella Fas 3-studien i JADE-programmet (JADE MONO-2) (länk till tidigare pm) som visade på liknande positiva säkerhets- och effektresultat. Ytterligare data kring abrocitinib och nya fynd från JADE-programmet kommer att meddelas i början av 2020.

Fas 2b-data för abrocitinib publicerades nyligen i JAMA Dermatology.

Om abrocitinib

Abrocitinib är en oral liten molekyl som selektivt hämmar Januskinas (JAK) 1. Hämning av JAK1 tros modulera ett flertal cytokiner som är involverade i patofysiologin för AD, bland andra interleukin (IL) -4, IL-13, IL-31 och interferon gamma.

Abrocitinib fick status som ”Breakthrough Therapy” av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av patienter med måttlig till svår atopisk dermatit i februari 2018. Breakthrough therapy- status ges för att påskynda utvecklingen och översynen av ett potentiellt nytt läkemedel eller vaccin avsett för att behandla eller förebygga allvarlig sjukdom och där preliminära data tyder på att läkemedlet eller vaccinet kan ge avsevärd förbättring på kliniskt relevanta endpoints jämfört med tillgänglig behandling.2

Om atopisk dermatit

Atopisk dermatit, eller atopiskt eksem, är en kronisk hudsjukdom som kännetecknas av inflammation i huden och hudbarriärdefekter.3,4 Sjukdomen visar sig som torra, röda och kliande utslag, förtjockning av huden eller vätskning/skorpbildning.2.3

Atopisk dermatit är en av de vanligaste kroniska, återkommande hudsjukdomarna bland barn och drabbar upp till 10% av alla vuxna och upp till 20 % av alla barn runt om i världen.5,6

Om Pfizers forskning inom kinashämmare

Signalvägarna för JAK tros spela en viktig roll i inflammatoriska processer, då de är involverade i signalering för över 50 cytokiner och tillväxtfaktorer, av vilka många driver immunmedierade sjukdomar.7 Hämning av JAK kan erbjuda patienter med dessa sjukdomar en potentiell ny behandlingmöjlighet.8

Pfizer har ett antal unika kinashämmarbehandlingar under utveckling och driver ett flertal forskningsprogram kring molekyler med nya selektivitesprofiler som, om de godkänns, potentiellt kan innebära behandlingsgenombrott för patienter. Utöver abrocitinib har Pfizer ett antal kinashömmare i kliniska prövningar i sent stadium för ett antal indikationer, bland annat:

 • PF-06651600: En oral JAK3/TEC-familj kinashämmare i Fas 3 för behandling av alopecia areata (AA) och i Fas 2 för behandling av vitiligio, Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC).
 • PF-06700841: En tyrosinkinas 2 (TYK2) / JAK1-hämmare i Fas 2 för behandling av psoriasis och AD i formulering för lokalbehandling, och i oral formulering för psoriasisartrit, CD, UC, vitiligio, systemisk lupus erythematosus (SLE) och AA.
 • PF-06826647: En TYK2-hämmare i Fas 2 för behandling av psoriasis.
 • PF-06650833: En IL-1 receptorassocierad kinas 4 (IRAK4)-hämmare i Fas 2 för behandling av reumatoid artrit.
 • Referenser:

  1 Simpson E, Sinclair R, Forman S et al. Efficacy and Safety of Abrocitinib in Patients With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: Results From the Phase 3, JADE MONO-1 Study. Oral presentation at the 28th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), October 9-13, 2019, Madrid, Spain

  2 U.S. Food and Drug Administration. Fact Sheet: Breakthrough Therapies at https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/SignificantA... (link is external) accessed on August 16, 2019.

  3 Hanifin JM, Reed ML. A population-based survey of eczema in the United States. Dermatitis. 2007;18(2):82-91.

  4 Bieber T. Atopic dermatitis. Dermatology. 2012;1(3):203-217.

  5 Oszukowska M, Michalak I, Gutfreund K, et al. Role of primary and secondary prevention in atopic dermatitis. Postep Derm Alergol. 2015:32(6):409-420.

  6Nutten S. Atopic dermatitis: global epidemiology and risk factors. Ann Nutr Metab. 2015;66(suppl 1):8-16.

  7 Banerjee, S., Biehl, A., Gadina, M. et al. JAK–STAT Signaling as a Target for Inflammatory and Autoimmune Diseases: Current and Future Prospects. Drugs. 2017;77: 521. https://doi.org/10.1007/s40265-017-0701-9.

  8 Telliez JB, Dowty ME, Wang L, Jussif J, Lin T, Li L, et al. Discovery of a JAK3-selective inhibitor: functional differentiation of JAK3-selective inhibition over pan-JAK or JAK1-selective inhibition. ACS Chem Biol. 2016;11(12):3442–51. doi:10.1021/acschembio.6b00677.

  Ämnen

  Kategorier


  Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

  Presskontakt

  Kerstin Falck

  Kerstin Falck

  Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
  Ulrika Goossens

  Ulrika Goossens

  Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

  Relaterat innehåll

  Breakthroughs that change patients' lives

  Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
  sjukdomar och vacciner.