Gå direkt till innehåll
Syremätning med Luminescent Dissolved Oxygen-mätare ingår alltid i QTF:s systembesiktning
Syremätning med Luminescent Dissolved Oxygen-mätare ingår alltid i QTF:s systembesiktning

Blogginlägg -

Hur kan ni låta bli att mäta syre i systemvätska när ni känner till att syret leder till korrosionshaverier? 🤷‍♂️

Hur kan det inte vara intressant att veta om du har höga syrenivåer i dina värme-/kyl- eller ÅV-system??

QTF:s erfarenheter från mer än 15 000 besiktningar av svenska system talar sitt tydliga språk. De flesta system med obehandlad (ej avgasad) systemvätska innehåller 2–5 mg syre per liter, beroende på hur täta de är. Inte sällan har systemägaren, utan att mäta syre, installerat någon enklare vakuumavgasare, det vi kallar underhållsavgasare, för att bli av med gaserna. Tyvärr ser vi alldeles för ofta att system med för klena underhållsavgasare har för höga gashalter.

Senaste exemplet är från en större skolbyggnad som hade korrosionshaverier på ett antal takbafflar inom 9 månader från påfyllningen. I systemet finns 100-tals bafflar som ännu inte har fått läckage men som skulle ha varit illa ute om inte QTF avgasat från 1,63 mg syre per liter till mindre än 0,5 mg/liter och renat systemet från magnetit (se filmen om spaltkorrosion i takbafflar).

https://youtu.be/KX-n5JcuNOE

Många, för att inte säga alla, system med höga syrenivåer har kraftig korrosion, ofta med stora mängder magnetit i vätskan. Magnetit som ytterligare bidrar till korrosion och pittingskador med läckage och haverier som följd.

Vi blev just varse om ett företag som hävdar att syret i kranvattnet (6–10 mg/lit) som man fyller slutna värmesystemen med skulle försvinna pga. allmän korrosion bara några timmar efter påfyllningen. Det är en labbrapport från 1998 om korrosion i tyska hetvattensystem med stor andel stål som ligger till grund för argumentationen som i sin tur ligger till grund för att de inte mäter syre i systemen eftersom de vet (tror sig veta) att det inte finns något syre där. Som vi såg i skolexemplet – där just företaget i fråga hade sin avgasare installerad – så är det inte sant.

Värmesystem är vattentäta men inte gastäta. Det finns luft; syre, kväve, koldioxid m.m. i obehandlad systemvätska. Syret skapar korrosion och tillsammans med de andra gaserna även energiförluster på i genomsnitt 5–7 %, ofta mer.

Om det tidigare var okänt för dig att syre i systemvätska skapar korrosion så kan du nu konstatera att så är fallet. Och då borde nästa steg vara att mäta dina system och försäkra dig om att du inte har höga syrehalter som kommer att ställa till problem. Vänta inte tills vattnet rinner ur takbafflar och rör eller att pumpar havererar. Mät nu, så får du veta om du behöver åtgärda något för att inte få korrosionshaverier senare. Och mät igen efter avgasning, förstås, så att du är säker på att du har fått effektiv och korrekt avgasning.

Kan du mäta själv? Fine! Om inte så hjälper vi gärna till.

Beställ mätning och besiktning på www.qtf.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige