Gå direkt till innehåll
Fastighetsägare som accepterat kvalitetsförsämring jämfört med föreskrivningen av systemvätskan
Fastighetsägare som accepterat kvalitetsförsämring jämfört med föreskrivningen av systemvätskan

Blogginlägg -

Sluta lura skjortan av fastighetsägare!

Varför accepterar fastighetsägare kvalitetsförsämring av systemvätskan i upphandlingar? 

När VVS-konsulten har föreskrivit "att värmebäraren inom 48 timmar efter avslutad påfyllning snabbavgasas enligt QTF-metoden, eller likvärdigt, till ett syrgasinnehåll på mindre än 0,5 mg/liter", då är det inte likvärdigt att ställa dit en enkel underhållsavgasare och låta bli att mäta syrenivån. Det enda man kan vara riktigt säker på då är att fastighetsägaren blir en skjorta fattigare.

Fortfarande händer det att fastighetsägare förmås att acceptera enkla undertrycksavgasare utan någon kontroll av vad den har för effekt. Det är ju ingen lag på att handla avgasning enligt QTF-metoden men "eller likvärdigt" i föreskrivningshandlingarna från en VVS-konsult betyder ju inte att fastighetsägaren ska behöva acceptera vilken undertrycksavgasare som helst. 

Eller likvärdig??

Tyvärr har vi alltför ofta sett fastighetsägares system som har skyhöga gasnivåer, trots att en konkurrentavgasare varit monterad. Vi har blivit kontaktade för att åtgärda korroderade system med funktionsstörningar och efter mätning av syrenivån kunnat konstatera mellan 2–4 mg syre/liter. Alltså har den monterade avgasaren inte haft tillräcklig effekt för att dra ner syret till under 0,5 mg/l, nivån då korrosion stoppas och vätskan blir en effektiv energibärare. 

Vi har fått snabbavgasa och sätta dit en ny underhållsavgasare för att bibehålla den låga nivån.

I början av 2020 fick vi just en sådan förfrågan och vi dokumenterade direkt i undercentralen hur det såg ut när konkurrentens avgasare sög ut gasbubblorna, respektive hur det såg ut när QTF snabbavgasare kördes. 

Se filmen här: https://youtu.be/amYIXND0--Y

Efter 4 timmars körning med snabbavgasare var syrenivån nere på 0,43 mg/liter och vi kunde konstatera att funktionsproblemen var borta. Dessutom hade korrosionen i systemet stoppats och vätskan blivit en bra energibärare.

QTF Sweden AB har genomfört mer än 12 000 besiktningar och arbetar för att alla värme- och kylsystem ska ha systemvätska som tillåter systemen att arbeta energieffektivt, utan funktionsstörningar och utan att rosta sönder.

Symptomen på problem i VVS-systemen har länge varit kända; kalla radiatorer, igensatta ventiler, oljud och funktionsstörningar, havererade pumpar, läckage m.m., men fortfarande är den verkliga orsaken förvånansvärt okänd.

– QTF arbetar för att alla relevanta målgrupper ska känna till att det finns gaser i systemvätska, ha insikt om vilka problem det ger och vad som bör göras för att åtgärda problemen. Vi vill att fastighetsägare ställer krav på systemvätskan och att VVS-konsulter föreskriver vätskekvaliteten i nya projekt, bl.a. med att syrenivån ska hållas under 0,5 mg syre per liter systemvätska. Därmed aktualiseras behovet av att kontrollera och mäta systemvätskan. När vi lyckats att göra det allmänt vedertaget att mäta och hålla nere syrenivåerna i systemvätska så kommer Sveriges fastighetsbestånd att minska energianvändningen med flera miljarder varje år och livslängden på systemen att öka. Det är bra för miljön och det är bra för ekonomin, säger Elving Isaksson, QTF.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat material

Relaterade nyheter

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige