Gå direkt till innehåll
Byta till en enklare avgasare? Det kan bli billigare … fram till slutbesiktningen.
Byta till en enklare avgasare? Det kan bli billigare … fram till slutbesiktningen.

Pressmeddelande -

VVS-konsulter föreskriver systemvätskans kvalitet men väljs bort i upphandlingen

Han sippade i sig den sista skvätten kaffe och skickade nöjd iväg den sista föreskrivningen av byggprojektet. Systemvätskan skall kontrolleras och mätas till <0,5 mg syre/liter, enligt AMA-koden PXC.1. Under AMA YHB.56 angav Jakob (som i verkligheten heter något annat) hur systemvätskan inom 48 h efter avslutad påfyllning, snabbavgasas och filtreras enligt QTF-metoden eller liknande för att inom max 9 dygn uppnå angivna gränsvärden och att systemet därefter utrustas med underhållsavgasare enlig specifikationen under AMA PSF.1421. Vätskerapport med resultat från syremätning begärdes in under AMA-koden YJG.5. Information om systemvätskans beskaffenhet är viktig för såväl systemets prestanda och livslängd som för bevisbördan vid skador under både garantitid och ansvarstiden till 10 år efter slutbesiktning.

Kristallklart, tänkte Jakob och gick vidare till nästa jobb, där han skulle planera en injustering för en annan fastighet.

Föreskrivningen låg till grund för offertförfrågan som entreprenören skickade till QTF för att få pris på arbetet med avgasning och rening, inklusive en underhållsavgasare. När entreprenören Johan (som i verkligheten heter något annat) fick tillbaka offerten från QTF tänkte han ”det var mycket pengar, jag måste se om det finns någon som kan göra det billigare”. Han kollade pris på en undertrycksavgasare av ett annat fabrikat och funderade inte så mycket på syrevärdet som skulle uppnås, eller att systemvätskan skulle hålla sina specifikationer. ”Vi har ju alltid fyllt systemen med vatten, och alla avgasare gör väl ungefär samma jobb?”. Avgasaren som han hittat var ju avsevärt billigare än den föreskrivna avgasaren. OK att den föreskrivna offerten även innehöll en QTF-metod som skulle mäta, avgasa och rena, men hur svårt kan det vara?

När QTF fick höra att entreprenören i projektet valt bort deras produkt blev de förstås nyfikna och kollade med Jakob (VVS-konsulten) om han tagit bort föreskrivningen om kraven på systemvätskan.

– Nää, sa Jakob, den gäller fortfarande men jag hörde att de hittat en billigare avgasare.

Nåväl, tänkte QTF, det är ju inte lag på att köpa vår produkt och om de har hittat en billigare som kan göra jobbet lika bra och få ner syret under 0,5 mg/liter, så får vi väl bita i det äpplet och kolla hur det är möjligt.

Så kan det gå

QTF fick senare veta att det var samma fabrikat undertrycksavgasare som de på en annan kunds uppmaning plockat bort ifrån ett system i dennes nybyggda fastighet, eftersom systemet korroderat med läckage som följd innan ens nio månader hade gått sedan slutbesiktningen. Det systemet hade 1,63 mg syre/liter vätska, trots att den avgasaren varit installerad från starten. QTF stoppade korrosionen genom att ta bort syret och avgasade det systemet till 0,36 mg/liter på två dagar.

Är det möjligt att göra avsteg från föreskrivningshandlingen och strunta i att mäta syrgasnivån och säkerställa maxnivån i bygghandlingen? QTF ringde VVS-konsult Tony Timm, InPro Installationsconsult och frågade vad som händer vid slutbesiktningen om inte den specificerade systemvätskan uppfyller kraven.

– Det blir en avvikelse i besiktningsprotokollet – ett entreprenörsfel – om dokumentation och mätvärde saknas eller om värdet inte är uppnått. Och en uppmaning att uppfylla kraven enligt AMA PXC.1, i det här fallet på <0,5 mg syre/liter systemvätska, berättade Timm.

I det här fallet hade man nog tänkt sig att ingen skulle fråga efter syrenivån utan acceptera att det fanns en avgasare installerad. Inte så lyckat alla gånger.

En fråga som hänger i luften är ju ”vad händer vid eventuellt garantiärende om inte slutbesiktningen blivit godkänd eller om det efter några månader skulle bli korrosionsläckage och man då upptäcker att syrenivån på systemvätskan aldrig blivit uppmätt och dokumenterad. Vems är felet?


Några goda råd

Första steget mot energieffektiva och korrosionsfria värme-/kylsystem i fastigheter är att ställa krav på systemvätskan redan vid projektering av nya byggnader. När kvaliteten är definierad vad gäller gasinnehåll kan man mäta syrenivån (ska vara < 0,5 mg/liter), åtgärda vätskan om den inte uppfyller kraven och sedan dokumentera så att fastighetsägaren får kännedom om kvaliteten på sina system.

– En hel del VVS-konsulter föreskriver alltid systemvätskans kvalitet vid projektering av nya byggnader eller ROT-projekt ... det tycker vi är bra för då hålls systemen energieffektiva, korrosionsfria och injusteringen underlättas. Vi hjälper även de som försökt ta en genväg och i efterhand behöver hjälp att komma under 0,5 mg syre/liter systemvätska för att få en godkänd besiktning, men ett gott råd är att mäta redan från början och följa VVS-konsultens rekommendation, det blir billigare så, det har vi många exempel på, säger Richard Bremer, säljare/rådgivare på QTF.

På qtf.se finns beskrivningstexter till AMA-koder med rekommendationer till nivåer inom väsentliga mätområden som syrgasinnehåll, koldioxidhalt, pH, konduktivitet och försmutsning. Nivåerna specificeras under olika koder (PXB.31/PXB.311/PXC.1) beroende på systemets egenskaper och vätskans beskaffenhet.

Med hjälp av Svensk Byggtjänsts nya AMA-koder i AMA VVS & Kyla 19 kommer såväl VVS-konsulter som beställare att få bättre möjligheter att ställa krav på mätning och snabbavgasning för att uppnå önskade värden på systemvätskan och därmed energieffektivare och korrosionsfria system.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Kontakter

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige