Gå direkt till innehåll
I den här videon berättar Björn varför det är viktigt att föreskriva kvalitet på systemvätska redan från början. Beskrivningstexter till AMA-koder finns på www.qtf.se.
I den här videon berättar Björn varför det är viktigt att föreskriva kvalitet på systemvätska redan från början. Beskrivningstexter till AMA-koder finns på www.qtf.se.

Pressmeddelande -

QTF TECH TALK #6 – Föreskriv systemvätskans kvalitet ☝️🤓

Första steget mot energieffektiva och korrosionsfria värme-/kylsystem i fastigheter är att ställa krav på systemvätskan redan vid projektering av nya byggnader. När kvaliteten är definierad vad gäller gasinnehåll kan man mäta syrenivån (ska vara < 0,5 mg/liter), åtgärda vätskan om den inte uppfyller kraven och sedan dokumentera så att fastighetsägaren får kännedom om kvaliteten på sina system.

På qtf.se finns beskrivningstexter till AMA-koder med rekommendationer till nivåer inom väsentliga mätområden som syrgasinnehåll, koldioxidhalt, pH, konduktivitet och försmutsning. Nivåerna specificeras under olika koder (PXB.31/PXB.311/PXC.1) beroende på systemets egenskaper och vätskans beskaffenhet.

Med hjälp av Svensk Byggtjänsts nya AMA-koder i AMA VVS & Kyla 19 kommer såväl VVS-konsulter som beställare att få bättre möjligheter att ställa krav på mätning och snabbavgasning för att uppnå önskade värden på systemvätskan och därmed energieffektivare och korrosionsfria system.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Kontakter

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige