Radonmätning på arbetsplatser – guide för att följa den nya Strålskyddslagen

Blogginlägg   •   Sep 20, 2018 07:50 CEST

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 bq/m³. I samband med införandet av den nya lagen uppstår ofta frågor kring hur man kan mäta radon på arbetsplatser.

Säsongen för radonmätning börjar 1 oktober – nu kan du ansöka bidrag för åtgärd

Blogginlägg   •   Sep 17, 2018 07:45 CEST

Säsongen för att mäta radon börjar 1 oktober och sträcker sig fram till 30 april (eldningssäsongen). Genom att under denna period mäta med radondosor (minst 2 månader) kan man erhålla ett årsmedelvärde för radonhalten. Om en mätning visar att radonhalten ligger över referensvärdet på 200Bq/m3 bör man vidta åtgärder för att sänka nivån och därmed minska risken att få lungcancer.

Radon ska mätas på arbetsplatser och i lokaler som drivs av kommuner eller kommunala bolag

Blogginlägg   •   Sep 13, 2018 08:49 CEST

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 bq/m³. Det gäller statliga, kommunala samt privata arbetsgivare och är reglerat i Strålskyddslagen (2018:396) samt Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Radonova laddar upp inför kommande radonmätningar

Blogginlägg   •   Sep 13, 2018 08:43 CEST

Radonova har förberett sig väl inför årets radonsäsong och har lagret fullt av radondosor.

Radonova fortsätter internationell expansion - tecknar samarbetsavtal med italienskt företag

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:05 CEST

Radonova Laboratories har tecknat sitt första samarbetsavtal i Italien. Avtalet innebär att företaget ERRE86 kommer att sälja och distribuera Radonovas produkter och tjänster inom radonmätning och analys av radonprover.

Radonova lanserar ny webbapplikation - information i realtid och helt nytt gränssnitt

Nyheter   •   Sep 03, 2018 08:05 CEST

Radonova Laboratories lanserar en ny version av sin webbapplikation för kunder och partner - RadOnline. Den nya webbapplikationen har ett helt nytt intuitivt gränssnitt och ger användarna säker tillgång till rapporter, mätuppdrag och annan data som uppdateras i realtid.

FOI väljer Radonovas plastfilm för hantering av radiumprover

Nyheter   •   Aug 27, 2018 11:18 CEST

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har valt att använda Radonova Laboratories radontäta skyddsplast för att hantera och försluta mätdosor som används för att analysera förekomsten av Radium226. Skyddsplasten används för att vakuumförpacka mätdosor och för att säkerställa att prover kan genomföras utan att förtida läckage påverkar mätresultaten.

Radonovas radonmätningar får högt betyg hos Europas ledande mätinstitut inom strålskydd

Nyheter   •   Aug 21, 2018 10:02 CEST

Radonova Laboratories har vid referenstester utförda av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) fått mycket goda resultat. Jämförande tester av fyra olika radonprover visar att Radonovas resultat i samtliga fall avvek mindre än tio procent från respektive referensvärde. BfS är Europas ledande aktör inom kalibrering av radonmätningsutrustning.

Vilka krav ställer kommuner på radonmätning i lägenheter?

Blogginlägg   •   Aug 16, 2018 09:52 CEST

Artikel sammanfattar hur bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan mäta radon på ett korrekt sätt. Och hur man enklast och bäst möter kraven från kommunerna, som är tillsynsmyndighet.

Global studie bekräftar de hälsofarliga konsekvenserna av radon

Nyheter   •   Jul 17, 2018 07:50 CEST

En studie som baseras på data från 66 länder och presenteras i Environmental Health Perspectives (EHP) bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan exponering för radon och risken att drabbas av lungcancer. Uppdaterade data från 2012 visar att cirka 226 000 människor under det året dog av radonrelaterad lungcancer. Det motsvarar cirka tre procent av samtliga som dör i någon form av cancer.

Kommande evenemang 3 evenemang

18 Sep 08:00

International Workshop GARRM (GEOLOGICAL ASPECTS OF RADON RISK MAPPING)

2018-09-18 - 2018-09-20
Prague - Czech Republic

24 Sep 08:00

ERA - Radon Week (European Radon Association)

2018-09-24 - 2018-09-28
Lugano - Switzerland

30 Sep 08:00

AARST - International Radon Symposium and Trade Show

2018-09-30 - 2018-10-03
Myrtle Beach - USA

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Teknisk chef Radonova Laboratories AB
  • trwnygxzgvgae.cyrovbnnacqvbuisdat@mfrakfdoxbnoouvady.cywomzk

Om Radonova Laboratories AB

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med hjälp av radondosorna Radtrak²®, Rapidos® och Duotrak® erbjuder man säkra mätmetoder med hög noggrannhet som är ackrediterade av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Radonova är ett svenskägt företag som bildades år 1986 för att genomföra mätningar av Cesium i samband med Tjernobylolyckan. Företaget har sina rötter i Uppsalas universitets- och forskarvärld.