Skip to main content

Taggar

Sjukvård

Politik

regional utveckling

Kultur

Forskning

Hälsa

Remissversion av ny regional kulturplan för Skåne
Genomlysning av CAFM

Genomlysning av CAFM

Dokument   •   2020-01-10 12:45 CET

Inriktning Regional Kulturplan för Skåne 2021-2024

Underlag till inriktningsbeslut för Regional Kulturplan för Skåne 2021-2024

Patientnämndens novemberanalys

Patientnämndens novemberanalys

Dokument   •   2019-11-20 12:50 CET

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020

Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sitt möte den 31 oktober om verksamhetsplan och budget för 2020. Nämndens ökade anslag från regionfullmäktige används framför allt till att återinföra sökbara utvecklingsmedel. Andra prioriterade områden är barn och unga, tillgänglighet till kulturlivet oavsett funktionsförmåga, digitalisering, villkor för konstnärligt skapande samt att hela Skåne behövs.

Kulturnämndens dagordning 2019-09-26

Kulturnämndens dagordning 2019-09-26

Dokument   •   2019-09-26 14:00 CEST

Rådgivningsrapport

Rådgivningsrapport

Dokument   •   2019-08-27 14:40 CEST

Rådgivningsrapport om sjukhusbygget i Helsingborg

Skåneanalysen

Skåneanalysen

Dokument   •   2019-05-31 07:54 CEST

Analys Skånes tillväxt och utveckling våren och sommaren 2019

Avsiktsförklaring om gott grannskap, partnerskap och samarbete mellan Region Skåne och Region Hovedstaden
Bokslutsrapport 2018 från Region Skåne

Bokslutsrapport 2018 från Region Skåne

Dokument   •   2019-01-29 13:00 CET

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019
TR Scandinavia Policy Highlights

TR Scandinavia Policy Highlights

Dokument   •   2018-03-15 09:30 CET

OECD-studie om Västra Skandinavien.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Region Skånes kulturnämnd fördelar en halv miljard kronor under 2018 genom bidrag till många olika verksamheter, institutioner, fria grupper runt om i hela Skåne. Kulturnämnden pekar med sin verksamhetsplan för 2018 ut strategiska områden för utveckling som ser till bredd och spets i kulturlivet i Skåne.

Bokslutsrapport från Region Skåne 2017

Bokslutsrapport från Region Skåne 2017

Dokument   •   2018-01-23 11:00 CET

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2017.

Komplett dagordning från regionfullmäktige 28/11

Dagordning med alla reservationer och protokollsanteckningar

SKL-rapport

SKL-rapport

Dokument   •   2017-11-07 09:18 CET

SKL rapport om bemanningstrend i hälso- och sjukvården kvartal 3 2017

Dagordning

Dagordning

Dokument   •   2017-10-24 19:53 CEST

Region Skåne VBU18-20

Region Skåne VBU18-20

Dokument   •   2017-10-24 18:43 CEST

Pressinformation från regionfullmäktige 2017-09-19