Gå direkt till innehåll

Ämnen: Regionfrågor

Regionstyrelsen beslutade om åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och få en budget i balans

Regionstyrelsen beslutade om åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och få en budget i balans

Regionstyrelsen beslutade idag att samtliga nämnder skyndsamt ska besluta om konkreta åtgärder i syfte att åstadkomma ett resultat i balans med fastställd budget för 2024. Budgetprognosen efter maj månad avviker negativt mot budget med 613 miljoner kronor. Prognosbedömningar för helår 2024 pekar på ett minus på 4 926 miljoner kronor och det är en budgetavvikelse på minus 509 miljoner kronor.

Visa mer

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne

Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden