Gå direkt till innehåll

Ämnen: Politik

Regionstyrelsen beslutade om mer pengar till framtidens ortopedi i Hässleholm

Regionstyrelsen beslutade om mer pengar till framtidens ortopedi i Hässleholm

På årets första regionstyrelsemöte beslutades bland annat om att satsa över en miljard kronor i tilläggsfinansiering på framtidens ortopedi i Hässleholm samt att föreslå regionfullmäktige att införa en seniorrabatt i Skånetrafiken.
Ärenden i korthet
Regionstyrelsen beslutade att godkänna detaljprojektering och byggnation av Framtidens Ortopedi i Hässleholm (Forth). I beslutet ingår en tillä

Familjevisning på Moderna Museet Malmö. Foto: Sanna Dolck Wall

Kulturnämnden prioriterar stöd till det skånska kulturlivet

Kulturnämndens budget för 2023 omsluter 585,5 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 7,5 miljoner jämfört med föregående år och uppgår till 346,8 miljoner kronor för 2023. Beslut om fördelningen av det statliga stödet till regional kulturverksamhet fattades av Kulturrådets styrelse den 26 januari. Region Skåne fick 238,7 miljoner kronor, en ökning med knappt 3 miljoner

Visa mer

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden