Gå direkt till innehåll

Ämnen: Statlig, kommunal förvaltning

Familjevisning på Moderna Museet Malmö. Foto: Sanna Dolck Wall

Kulturnämnden prioriterar stöd till det skånska kulturlivet

Kulturnämndens budget för 2023 omsluter 585,5 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 7,5 miljoner jämfört med föregående år och uppgår till 346,8 miljoner kronor för 2023. Beslut om fördelningen av det statliga stödet till regional kulturverksamhet fattades av Kulturrådets styrelse den 26 januari. Region Skåne fick 238,7 miljoner kronor, en ökning med knappt 3 miljoner

Nu bygger vi Skånes framtid - nytt nätverk ska öka bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet i Skåne är alldeles för lågt – och har varit så under lång tid. Statistiken från SCB oroar ytterligare då bostadsbyggandet i Skåne sjunker samtidigt som det tar fart i övriga storstadsregioner. Skånskt Bostadsnätverk är en ny och samlande kraft för ökat bostadsbyggande i Skåne – en lösningsorienterad arena där offentliga och privata aktörer gemensamt kan gå från ord till handling.

Visa mer

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne

Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden