Gå direkt till innehåll
Digitalt stöd och behandling framgångsrikt vid astma

Nyhet -

Digitalt stöd och behandling framgångsrikt vid astma

Astmapatienter som får digitalt stöd och behandling får en förbättrad astmakontroll och lungfunktion. Det visar en studie gjord av distriktsköterskorna Maria Boström och Marie Persson vid vårdcentral Ludvika/Grängesberg.

Studien, som är en magisteruppsats, pågick under sex månader och man undersökte astmapatienter uppdelade i två grupper. Den ena gruppen fick utöver den traditionella behandlingen på vårdcentralen tillgång till det digitala stöd- och behandlingsprogrammet Astmakollen medan den andra inte fick det.

- Resultatet visar att patienter som får tillgång till det digitala stöd- och behandlingsplattformen via 1177 och Astmakollen får förbättrad astmakontroll och lungfunktion jämfört med dem som inte använder det digitala stödet, säger Maria Boström, distriktssköterska och astma/KOL-sköterska på vårdcentral Ludvika/Grängesberg.

Tidigare forskning har visat att mer än hälften av patienterna med astma har fel inhalationsteknik och att många samtidigt har otillräcklig kunskap om vad som utlöser astma. Man har också låga förväntningar på vad man kan göra själv för att kontrollera sina besvär.

- Tanken med stöd- och behandlingsprogrammet Astmakollen är att patienten ska få kunskap, hjälp och stöd under sin behandling med allt från påminnelser att ta sitt läkemedel till instruktion för hur man tar sin inhalationsmedicin. Den digitala hjälpen fungerar som ett komplement till den traditionella behandlingen, säger Marie Persson distriktssköterska vid vårdcentral Ludvika/Grängesberg.

För att mäta resultatet i studien användes symtomskattningsformuläret Astma Kontroll Test och dynamisk spirometri, där man bedömer flödesmotståndet i luftvägarna vid maximal snabb utandning efter maximal inandning. Totalt slutförde 83 deltagare studien, varav 39 ingick i interventionsgruppen och 44 i kontrollgruppen.

Om Astmakollen

Astmakollen är ett digitalt stöd- och behandlingsprogram som guidar patienten genom sin behandling. Man når behandlingen genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Programmet är utvecklat av Region Dalarna och finns i dagsläget tillgängligt för patienter vid vårdcentral Ludvika/Grängesberg.

I behandlingsprogrammet kan patienterna ta del av:

  • sin personliga behandlingsplan.
  • information om astmasjukdomen.
  • behandlingsmål och strategier.
  • åtgärdsplan.
  • inhalationsinstruktioner via video och text.
  • SMS-påminnelse att ta sina inhalationsläkemedel.
  • meddelandefunktion till vårdgivare.
  • symtomskattning en gång i månaden via Astma Kontroll Test (AKT) som är ett validerat frågeformulär.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Relaterat innehåll

Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige