Gå direkt till innehåll
Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2021-08-19

Nyhet -

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2021-08-19

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter

Granskningens resultat visar att regionens centrala rutiner för att hantera skyddade personuppgifter delvis är ändamålsenliga, men det finns brister i styrningen inom det aktuella området. Rutinerna inom kollektivtrafiken bedöms vara ändamålsenliga.

Uppdrag till förvaltningschefen för kollektivtrafikförvaltningen är att förstärka insatserna inom det aktuella området genom att införa rutiner för regelbundna och systematiska kontroller och genom att dokumentera genomförda kontrollaktiviteter.

Delårsbokslut

I delårsrapporten görs en bedömning av kollektivtrafikens ekonomiska resultat och verksamhetsmål per sista juli samt prognos för hela verksamhetsåret 2021.

Delårsbokslutet visar ett underskott på 40,2 mkr och årsprognos är satt till minus 54,6 mkr, vilket är kopplat till minskade intäkter. Stängda framdörrar på bussarna och restriktioner för resande påverkar försäljningen negativt. Förlorade biljettintäkter kommer att delvis ersättas via statsbidrag under 2021 och den intäkt som räknats in i prognosen uppgår till 19,2 mkr.

Förvaltningschefen ges i uppdrag att bedöma vilka delar av underskottet som är kopplade till covid-19 och redovisa detta till nämndens möte 30 september. Samt att vidta åtgärder för att hantera den eventuella del av underskottet som inte är kopplade till covid-19.

Kollektivtrafiknämnden fastställer delårsrapporten 2021 och redovisar till regionfullmäktige och regionstyrelsen att de inte ser möjlighet att klara sin budget för 2021 på grund av covid-19.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Christer Carlsson

Christer Carlsson

Oppositionsråd (M) 070-267 54 52

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige