Gå direkt till innehåll
Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 20 oktober

Nyhet -

Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 20 oktober

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde den 20 oktober med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Verksamhetsplan för 2021 betonar barn och ungas rätt till kultur
Kultur-och bildningsnämnden beslutade under sammanträdet att fastställa den nya verksamhetsplanen för 2021. Enligt planen ska hållbarhet genomsyra verksamheten och extra betoning ligger på arbetet med att särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur, samt förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande.

Kultur- och bildnings verksamheter ska även arbeta för att utveckla former och genomföra insatser för att nå fler personer i Dalarna under 2021. Verksamhetsplanen anmäls till regionstyrelsen.

Statligt förstärkningsbidrag på fyra miljoner reviderar 2020 års budget
Region Dalarna erhåller ett tillfälligt förstärkningsbidrag från regeringen på 4 065 000 kronor för att mildra konsekvenserna av coronapandemin inom kultursektorn. Med anledning av detta beslutade nämnden att revidera 2020 års budget.

Driftbudgetram för 2021 fastställd
Kultur-och bildningsnämnden fastställde driftbudgetram för 2021 som regionfullmäktige beslutade om i juni 2020. Budgeten anmäls till regionstyrelsen.

Driftbudgetram utgår från föregående års ram uppräknad med 1,8 procent exklusive lönekostnader. Ramen har även utökats med en miljon. Fördelningen av rambudget på 165 286 000 kronor på detaljnivå kommer att beslutas på kultur-och bildningsnämnden den 1 december 2020.

16 filmprojekt i länet får totalt 354 000 kronor i samproduktionsmedel
Filmskapare i länet har drabbats hårt av coronapandemin, då många egna produktioner och uppdrag utifrån har ställts in. För att stötta länets filmskapare delas produktionsmedel ut på totalt 354 000 kronor. Produktionsmedlen ska användas till manusutveckling, dokumentärfilmsprojekt och kortfilmsprojekt. Produktionsmedlen tas från Film i Dalarnas ordinarie budget.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Mursal Isa (MP)

Mursal Isa (MP)

Ordförande kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna 070-779 49 77
Malin Lagergren

Malin Lagergren

Förvaltningschef Kultur- och bildningsförvaltningen, Region Dalarna 070-312 41 06

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige