Gå direkt till innehåll
Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-10-18

Nyhet -

Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-10-18

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård
Vårdval (LOV) ska införas för öppenvården inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna den 1 januari 2022. Regionstyrelsen överlämnar nu återigen förslaget till regionfullmäktige inför dess extrainkallade möte den 19 oktober 2021.
Vid regionfullmäktiges möte den 4 oktober 2021 röstade (S) och (V) igenom en så kallad minoritetsåterremiss av förslaget. Därför har ärendet kommit tillbaka till regionstyrelsen för hantering. Vissa förtydliganden i beslutsunderlaget har nu gjorts.
Vårdval BUP införs i Dalarna med anledning av att den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom öppen vård under många år haft svårigheter att behålla en god tillgänglighet både vad gäller besök, fördjupad utredning och behandling.
(S) och (V) reserverade sig mot förslaget.

Förlängt undantag för sjukresor
Alla personer 70 år och äldre samt de som tillhör riskgrupp i övrigt ska även fortsättningsvis beviljas bilersättning från och med 0 km för resor till planerade vårdbesök, inklusive vaccination för covid-19. I de fall resa med egen bil inte är ett alternativ kan sjukresa, i mån av tillgänglig kapacitet, beviljas för dessa grupper.
Den särskilda ledningsgrupp som tillsatts under covid-19-pandemin har tidigare lämnat rekommendationer om att personer som är 70 år och äldre i första hand ska ta egen bil till planerade vårdbesök inom sjukvården och tandvården.
I Region Dalarnas reglemente för sjukresor framgår vilka regler som gäller för resekostnadsersättningar. I och med detta beslut kommer avsteg att göras från reglementet eftersom det anger att ersättning ska utges för resor över 55 km enkel väg.
Beslutet gäller från och med 2021-10-18 till och med 2022-02-07.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ulf Berg

Ulf Berg

Oppositionsråd (M), Region Dalarna 070-250 43 40
Karin Stikå Mjöberg

Karin Stikå Mjöberg

biträdande regiondirektör Region Dalarna 070-686 38 20

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige