Gå direkt till innehåll
Projekt som ska få musikbranschen i Dalarna att fortsätta utvecklas

Nyhet -

Projekt som ska få musikbranschen i Dalarna att fortsätta utvecklas

Nu är det klart att Region Dalarna beviljar projektmedel för att fortsätta utveckla populärmusiken i Dalarna. Projektet Dalapop Accelerator ska gynna utvecklingen av det regionala musiklivet och komma Dalarnas musiker, låtskrivare, musiktekniker och producenter till del.

Den 31 januari beslutades att Region Dalarna beviljar Stiftelsen Musik i Dalarna finansiering för att genomföra projektet Dalapop Accelerator.

Dalapop Accelerator bygger vidare på kunskap och erfarenheter från det pågående projektet Dalapop.

Region Dalarna vill på det här sättet i bred samverkan med övriga regionala aktörer, kommuner och näringsliv stärka infrastrukturen för populärmusiken så att fler unga människor får möjlighet att utvecklas i sin genre och på sikt etablera sig professionellt i länet.

Projektet ligger i linje med Dalastrategin – Dalarna 2020 och Kultur- och bildningsplanen där Region Dalarna har som mål att ”stärka populärmusikens infrastruktur”.

– De kreativa näringarna i Dalarna bidrar på ett fantastiskt sätt till den regionala utvecklingen i länet. Dalapops aktiviteter ökar livskvaliteten och möjligheten till försörjning för de engagerade – men också för dem som får ta del av musiken höjs ofta välbefinnandet, säger Birgitta Sacrédeus (KD), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektet kommer att ske i nära samarbete med musikbranschen samt med kommunernas näringslivsenheter och kulturenheter. Vidare samarbetar projektet nära Nyföretagarcentrum, Coompanion, UF Dalarna och övriga tillväxtfrämjande organisationer. Projektet har ett särskilt fokus på att utreda och klargöra lämpligt huvudmannaskap, styrform, affärsmodell, organisation, bemanning samt hur verksamheten långsiktigt ska finansieras.

Projektstödet uppgår till cirka 50 procent av totalkostnaden, dock högst 2 837 415 kronor.

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Mursal Isa (MP)

Mursal Isa (MP)

Ordförande kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna 070-779 49 77
Birgitta Sacrédeus (KD)

Birgitta Sacrédeus (KD)

regionråd, Region Dalarna 070-573 34 47

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige