Gå direkt till innehåll
Aktörer från alla samhällssektorer samarbetar kan vi tillsammans för möta att de utmaningar vårt län står inför.
Aktörer från alla samhällssektorer samarbetar kan vi tillsammans för möta att de utmaningar vårt län står inför.

Nyhet -

Socialt entreprenörskap och samverkan för ett hållbart Dalarna

För att utveckla ett än mer hållbart Dalarna behöver näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle samverka. Det är också syftet med projektet “Socialt entreprenörskap i Dalarna”. ”När aktörer från alla samhällssektorer samarbetar kan vi tillsammans möta de utmaningar vårt län står inför”, säger Mikael Källman, projektledare, Region Dalarna.

Dalarna behöver sociala entreprenörer, sociala företag* och social innovation** för att möta de samhällsutmaningar länet står inför. Det handlar till exempel om klimatförändringar, en åldrande befolkning, kompetensförsörjning, ökade psykisk ohälsa, integration och segregation.

Under konferensen ”Hur kan vi tillsammans bidra till ett mer hållbart Dalarna genom socialt företagande och social innovation” den 22 januari 2020 möttes 120 beslutsfattare och representanter från Dalarnas företag, offentlig sektor och civilsamhället.

En undersökning som gjordes under konferensen visar att majoriteten av deltagarna var eniga om att dessa frågor har mycket stor vikt, 4,7 på en 5 gradig, skala för Dalarnas fortsatta utveckling. Betydelsen av samverkan över sektorsgränserna värderades till 4,8 på en 5 gradig skala.

Projektet ”Socialt entreprenörskap i Dalarna”, som pågår till och med oktober 2020 med finansiering från Tillväxtverket och Region Dalarna, utvecklar dessa frågor vidare i nära samverkan med aktörer inom de olika sektorerna. Projektet leds i samverkan av Region Dalarna tillsammans med Coompanion Dalarna, Fornby Folkhögskola, Högskolan Dalarna och Samarkand2015.

- Tillsammans stärker vi klimatet för social innovation, socialt entreprenörskap och sociala företag i Dalarna, säger Mikael Källman. Goda exempel i vår omvärld visar att området kan ha stor betydelse för Dalarnas hållbara utveckling in i framtiden. 

Ett av målen i projektet är att bidra till att de startas fler sociala företag i Dalarna framöver. Därför ska 2 000 gymnasielever via projektet få utbildning i socialt entreprenörskap och en grundutbildning i att starta sociala företag planeras ha premiär på Fornby Folkhögskola i augusti 2020. För att långsiktigt bidra till att möta länets samhällsutmaningar behöver de sociala företagen ofta stärka sitt affärsmannaskap med bättre tillgång till anpassat stöd, rådgivning och finansiering. Här ska projektet i samverkan med länets rådgivare inom företagsutveckling hitta möjligheter för ett mer anpassat stöd som kan bidra till många starka och framgångsrika sociala företag i Dalarna framöver.

Kontakt:
Mikael Källman, Region Dalarna, projektledare ”Socialt Entreprenörskap i Dalarna”, tel. 076-111 44 38; mikael.kallman@regiondalarna.se

*Sociala företag är företag med idéer och verksamhet som bidrar till att lösa samhällsutmaningar och skapa nytta för individer och samhälle. Den ekonomiska vinsten återinvesterar de huvudsakligen i verksamheten och de mäter sin framgång i den samhällsvinst de skapar.

**Sociala innovationer kan vara innovativa tjänster, produkter, samarbeten och metoder som förbättrar samhällets tjänster till medborgarna vilket i en förlängning ökar medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige