Gå direkt till innehåll
Bild från projektet ”Free Park Market” som fick projektstöd våren 2016.
Bild från projektet ”Free Park Market” som fick projektstöd våren 2016.

Nyhet -

Sök medel till utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt innebär att pröva något nytt utöver ordinarie verksamhet. Landstinget bedömer projekt utifrån betydelse för länet och om de uppfyller något av följande:

  1. Stärker barns och ungas delaktighet.
  2. Bidrar till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
  3. Utvecklar kulturen i länet och stärker dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.
  4. Utvecklar folkbildningen i länet.
  5. Utvecklar fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
  6. Bidrar till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
  7. Bidrar till integration.
  8. Utvecklar och förnyar kulturarvet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige