Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brister i dokumentationen av underläkaren: Nu gör Region Dalarna en IVO-anmälan

Region Dalarna gör en IVO-anmälan efter att ha brustit i rutiner vid anställningen av en underläkare:
– Vi ser förstås allvarligt på detta. Läkare är en skyddad titel kring vilket det finns ett regelverk vid anställningsförfarande, säger Helena Hellström, chefläkare, Region Dalarna.

Mannen som är i 30-årsålden är aktuell i en polisutredning i en annan region. Han har under två års tid genomfört sin AT-tjänstgöring som läkare på Skaraborgs sjukhus i Lidköping, en anställning som han fick genom att visa upp ett förfalskat intyg från Socialstyrelsen. Det var i samband med att det blev känt som Region Dalarna startade en internutredning som nu är klar.

Mannen har varit anställd som ”underläkare med läkarexamen” på Falu lasarett och Borlänge sjukhus under perioden 2014-02-17 till 2015-01-31. Enligt uppgift ska han ha en läkarutbildning i Polen och för att få arbeta i Sverige krävs då också ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen.

Enligt Region Dalarnas anställningsrutiner ska rekryterande ansvarig chef kontrollera att en person har rätt behörighet inför anställning. Dessutom ska kopia av examensbevis och eventuellt godkännande från Socialstyrelsen sparas i en personakt, vilket inte skett i det här fallet.

Då det har gått fem år sedan personen anställdes så minns inte den rekryterande chefen de exakta detaljerna kring kontrollen av behörighet. En möjlig förklaring till att kopior inte finns i personakten kan vara att dessa papper under den aktuella perioden på den här kliniken sparades i pärmar. I och med den nya lagstiftningen gällande personuppgifter, GDPR, som trädde i kraft under förra året så kastades samtliga handlingar på personer som inte längre fanns kvar i arbete.

– Vi väljer nu att göra en IVO-anmälan. Det finns brister i vår dokumentation kring anställningen och vi har inte följt våra rutiner. Det är så klart allvarligt, säger Helena Hellström.

Internutredningen kan dock konstatera att verksamheten har haft god kontroll på personen under yrkesutövandet. Regelbundna utvärderingar och tätt samarbete med överordnad kollega gör att personen i fråga under sin anställningstid i Dalarna inte bedöms utgjort någon fara för patientsäkerheten.

Regionjuristen i Dalarna överväger även en formell polisanmälan i ärendet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Ämnen

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Helena Hellström

Helena Hellström

Chefläkare, Region Dalarna 073-814 56 00

Lena Jönsson

Regionjurist, Region Dalarna 070-622 43 17

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige