Gå direkt till innehåll
Fetmakirurgi ger goda resultat för patienter med typ 2-diabetes

Pressmeddelande -

Fetmakirurgi ger goda resultat för patienter med typ 2-diabetes

Fetmakirurgi leder inte bara till viktnedgång. Många tidigare diabetespatienter i Dalarna var fria från sjukdomen ett år efter fetmakirurgi och en stor andel även efter fem år. Det visar en uppföljning av långsiktiga resultat av fetmakirurgi vid bariatriska mottagningen, Falu lasarett.

Diabetes är en allvarlig sjukdom som bland annat innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Behandlingen av typ 2-diabetes består i allmänhet av livsstilsråd och tabletter som sänker blodsockerhalten. Vid svår typ 2-diabetes utgörs behandlingen av insulin.

Det har visat sig att fetmakirurgi med så kallad gastric bypass-operation i många fall förbättrar blodsockervärdet hos patienter med typ 2-diabetes. I vissa fall resulterar det till och med i normala blodsockervärden.

I Dalarna får mellan 200 och 300 patienter per år en gastric bypass-operation. Utredning inför eventuell operation och uppföljning sker vid den bariatriska mottagningen, Falu lasarett. Där har man följt upp ett stort antal patienter under fem år efter deras operationer och kan se att tre av fyra patienter med typ 2-diabetes uppvisade helt normala blodsockervärden under minst ett år efter ingreppet. Hälften hade fortfarande normala blodsockernivåer och klarade sig utan diabetesläkemedel ännu fem år efter operationen.

– Det är glädjande att så många med typ 2-diabetes uppvisade normalisering av blodsockervärdena. Behovet av diabetesläkemedel inklusive insulin minskade radikalt, säger Arvo Hänni, överläkare på bariatriska mottagningen.

– Våra resultat här i Dalarna är mycket glädjande och i samklang med tidigare observationer nationellt och internationellt bland patienter med typ-2 diabetes som behandlats med gastric bypass-kirurgi.

Även den grupp patienter som inte kom ner till normala blodsockernivåer visade förbättrade nivåer, vilket innebar minskad användning av diabetesläkemedel.

– Våra data visar också att det är viktigt att försöka hålla nere den viktåteruppgång som regelmässigt följer efter att man nått sin lägsta viktnivå efter operationen. Detta talar också för nödvändigheten av en uppföljning värd namnet efter själva operationen. Här i Dalarna har vi tillgång till sådan genom vårt multiprofessionella team här på bariatriska mottagningen, säger Arvo Hänni.

– Även om den kirurgiska behandlingen är framgångsrik vad gäller typ 2-diabetes finns också komplikationer. Det vi har stor respekt för är tidigare alkohol- och drogproblem liksom självskadebeteenden, vilka medför en ökad risk för nya sådana problem efter gastric bypass. Urvalsprocessen för den här typen av behandling är således viktig.

Resultat av uppföljningen

  • 46 av 62 patienter med typ 2-diabetes hade normala blodsockervärden under en tidsperiod på minst ett år utan diabetesläkemedel.
  • 32 av 46 patienter med typ 2-diabetes hade ännu fem år efter operation fortsatt normala blodsockervärden utan läkemedel.
  • Övriga 14 av 46 patienter hade också normala blodsockervärden efter ett år, men hade ökat något i värdena vid femårsuppföljningen. Endast tre av dessa behövde emellertid återuppta sin medicinering.
  • Viktnedgången var densamma i grupperna.

Diabetes är en våra stora folksjukdomar
Diabetesförbundet uppskattar att cirka 500 000 personer i Sverige har diabetes. Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen.

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som ger för hög nivå av socker i blodet. Typ 2-diabetes, som är den vanligaste varianten, kommer ofta i vuxen ålder. Det finns också typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes.

Mer information om diabetes finns på 1177.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Arvo Hänni

Överläkare på bariatriska mottagningen, Falu lasarett 023-49 00 00 (växel)

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige