Gå direkt till innehåll
Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-05-06

Pressmeddelande -

Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-05-06

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Ny regiondirektör och biträdande regiondirektörer
Regionstyrelsen beslutade att Karin Stikå Mjöberg blir regiondirektör i Region Dalarna med ett förordnade till efter valet 2022, dock längst till och med 2024-03-31. Efter valet 2022 kommer en ny regiondirektör utses av en kommande politisk majoritet. Chefsjurist Hans Göran Åhgren har utsetts till biträdande regiondirektör med ställföreträdaransvar och ekonomidirektör Henrik Gaunitz till biträdande regiondirektör, båda med förordnande till och med 2023-03-31.

Ny digital tjänst som vägvisare i vården
Ett av Region Dalarnas mål är att få fram digitala vårdlösningar så att fler invånare snabbt ska få hjälp till egenvård eller dirigeras till rätt vårdkomptens, samt för att effektivisera vårdens resurser. Regionstyrelsen har idag beslutat att gå vidare med en avsiktsförklaring med Inera AB gällande: ”Plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning”.

Det ska bli en nationell tjänst med gemensam och likvärdig ingång för invånarna via 1177 Vårdguiden. Den ska stödja en sammanhållen vårdprocess och användarupplevelse, men utifrån varje regions förutsättningar och organisation. Målsättningen är att förbättra invånarnas tillgång till första linjens vård genom självservicetjänster och ny teknik. Första linjens vård handlar om att invånarna ska få rätt vägledning vid symtom, oro eller frågor som rör hälso- och sjukvård.

Avsiktsförklaringen avser fyra år, men kan förlängas. Finansieras sker inledningsvis via statsbidrag till God och nära vård, men ska finansieras av regionerna själva från 2022.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Kontakter

Ulf Berg

Ulf Berg

Oppositionsråd (M), Region Dalarna 070-250 43 40
Karin Stikå Mjöberg

Karin Stikå Mjöberg

biträdande regiondirektör Region Dalarna 070-686 38 20

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige