Gå direkt till innehåll
Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 15 juni

Pressmeddelande -

Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 15 juni

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 15 juni:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 1 419
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 25
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 5
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 89*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 372

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Restaurang vidtog åtgärder
Efter tillsyn av miljökontoret Borlänge kommun konstaterat att åtgärder vidtagits tog Smittskydd Dalarna fredag 12 juni beslut om att öppna den restaurang som dagen innan fått att stänga efter att brister gällande trängsel inte åtgärdats trots tidigare inspektion.

Region Dalarna publicerar lägesrapport varje torsdag i sommar
Region Dalarna har sedan den 16 mars varje vardag publicerat lägesrapporter om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. Under semesterperioden, från och med vecka 26, publicerar Region Dalarna lägesrapport varje torsdag efter klockan 14:00.

Intervjutider för media i sommar
Måndag och onsdag denna vecka, vecka 25, mellan klockan 15:00-16:00 finns smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Under semesterperioden, från och med vecka 26, finns varje torsdag mellan klockan 15:00-16:00 smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag måndag den 15 juni klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

  • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-06-12: Region Dalarna fortsätter utöka provtagningen. ”Det känns bra att vi har nu en överenskommelse mellan staten och regionerna. Under måndagen håller regionstyrelsen ett extra sammanträde där jag avser att ge regiondirektören i uppdrag att prioritera och öka provtagningskapaciteten i Dalarna”, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

2020-06-12: Ny plan för provtagning av covid-19 inom samhällsviktiga verksamheter i Dalarna.

Den 10 juni inleddes provtagning av personal inom länets polis och räddningstjänst som insjuknar med symtom på covid-19. Den ökade provtagningen inom länets samhällsviktiga verksamheter sker successivtkommande veckor och i nästa steg kommer provtagning erbjudas verksamheter som Länsstyrelsen identifierat som viktiga för länets krishanteringsförmåga. Lär mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/pcr-test/

2020-06-12: Följ regionfullmäktige live via internet. Den 15 och 16 juni sammanträder regionfullmäktige i Dalarna med början första dagen klockan 9:30. Vi direktsänder från regionfullmäktige i Kristinehallen i Falun på youtube.com/regiondalarna1

På grund av den rådande situationen med covid-19 minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partiers gruppledare.

Direktlänk till sändningen: https://bit.ly/2kNIpjh

2020-06-11: Smittskydd Dalarna stänger en restaurang i Borlänge.

2020-06-10: Medicinkliniken på Mora lasarett har öppet: ”Viktigt att man kommer på sina bokade besök”. Det har felaktigt förekommit uppgifter i media att medicinkliniken på Mora lasarett har stängt. Medicinkliniken har öppet, det handlar om ett tillfälligt intagningsstopp på en vårdavdelning och berör inte övrig verksamhet. ”Det är viktigt att man kommer på sina bokade besök”, säger Helene Kviele, överläkare och verksamhetschef medicinkliniken Mora lasarett.
Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/medicinkliniken-pa-mora-lasarett-har-oppet-viktigt-att-man-kommer-pa-sina-bokade-besok/

2020-06-10: Region Dalarna utökar provtagning och smittspårning inom hemtjänsten.

2020-06-10: Folktandvården öppnar verksamheten stegvis Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/folktandvarden-oppnar-verksamheten-stegvis/

2020-06-09: Region Dalarna har den senaste veckan kraftigt utökat provtagningen på särskilda boenden i länet, både kommunala och privata boenden. Läs mer om Region Dalarnas provtagning för covid-19 här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-arbetar-for-att-oka-provtagningen-av-covid-19/

2020-06-09: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 23) har totalt: 387 fall konstaterats i Borlänge kommun, 359 i Falu kommun, 86 i Ludvika kommun, 69 i Gagnef kommun, 59 i Leksand kommun, 58 i Mora kommun, 55 i Avesta kommun, 37 i Smedjebacken kommun, 37 i Säter kommun, 32 i Hedemora kommun, 30 i Vansbro kommun, 26 i Rättvik kommun.
Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje tisdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 3 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

2020-06-09: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 23: 56 i Borlänge kommun, 27 i Falun kommun, 15 i Ludvika kommun, 12 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 7 i Avesta kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 5 i Smedjebacken kommun, 2 i Vansbro kommun, 1 i Malung-Sälen kommun, 2 i Rättvik kommun, 4 övriga.
Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna. Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje tisdag.

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

  • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
  • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige