Gå direkt till innehåll
Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 18 juni

Pressmeddelande -

Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 18 juni

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 18 juni:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 1 436
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 24
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 3
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 89*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 377

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Lägesrapporten: En dag istället för fem dagar per vecka
Från och med nästa vecka kommer Region Dalarna publicera lägesrapport varje torsdag. Region Dalarna har sedan den 16 mars varje vardag publicerat lägesrapporter om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. Under semesterperioden, från och med vecka 26, publicerar Region Dalarna lägesrapport varje torsdag efter klockan 14:00.

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-06-17: Utökad provtagning på vårdcentralerna i Dalarna. Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg ger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler i uppdrag att öka provtagningen på samtliga vårdcentral med 30 prover per dag.

2020-06-17: Smittskydd Dalarna stänger en restaurang i Borlänge.

2020-06-16: Förberedelser för att återuppta verksamhet. ”Vi har hittills klarat pandemin bra, men den är inte över. Nu behöver vi rusta oss för att klara en längre period med fortsatt utökat behov av intensivvårdsplatser. Det behöver vi oavsett hur pandemin utvecklas. Operationsköerna har blivit längre och vi behöver operera fler än de allra mest prioriterade patienterna i höst,” säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör.

2020-06-16:Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 24) har totalt: 395 fall konstaterats i Borlänge kommun; 385 i Falu kommun, 88 i Ludvika kommun, 70 i Gagnef kommun, 64 i Leksand kommun, 70 i Mora kommun, 59 i Avesta kommun, 39 i Smedjebacken kommun, 37 i Säter kommun, 37 i Hedemora kommun, 32 i Vansbro kommun, 26 i Rättvik kommun.

2020-06-16: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 24: 57 i Borlänge kommun, 27 i Falun kommun; 16 i Ludvika kommun, 12 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 7 i Avesta kommun, 6 i Smedjebacken kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 2 i Vansbro kommun, 2 i Rättvik kommun, 2 i Malung-Sälen kommun, 4 övriga.

2020-06-15: Efter tillsyn av miljökontoret Borlänge kommun konstaterat att åtgärder vidtagits tog Smittskydd Dalarna fredag 12 juni beslut om att öppna den restaurang som dagen innan fått att stänga efter att brister gällande trängsel inte åtgärdats trots tidigare inspektion.

2020-06-12: Region Dalarna fortsätter utöka provtagningen. ”Det känns bra att vi har nu en överenskommelse mellan staten och regionerna. Under måndagen håller regionstyrelsen ett extra sammanträde där jag avser att ge regiondirektören i uppdrag att prioritera och öka provtagningskapaciteten i Dalarna”, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

2020-06-12: Ny plan för provtagning av covid-19 inom samhällsviktiga verksamheter i Dalarna.

Den 10 juni inleddes provtagning av personal inom länets polis och räddningstjänst som insjuknar med symtom på covid-19. Den ökade provtagningen inom länets samhällsviktiga verksamheter sker successivtkommande veckor och i nästa steg kommer provtagning erbjudas verksamheter som Länsstyrelsen identifierat som viktiga för länets krishanteringsförmåga. Lär mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/pcr-test/

2020-06-12: Följ regionfullmäktige live via internet. Den 15 och 16 juni sammanträder regionfullmäktige i Dalarna med början första dagen klockan 9:30. Vi direktsänder från regionfullmäktige i Kristinehallen i Falun på youtube.com/regiondalarna1

På grund av den rådande situationen med covid-19 minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partiers gruppledare.

Direktlänk till sändningen: https://bit.ly/2kNIpjh

2020-06-11: Smittskydd Dalarna stänger en restaurang i Borlänge.

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna: https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

  • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
  • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige