Gå direkt till innehåll
Region Dalarna publicerar under semesterperioden varje torsdag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.
Region Dalarna publicerar under semesterperioden varje torsdag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Pressmeddelande -

Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 25 juni

Region Dalarna publicerar under semesterperioden varje torsdag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 25 juni:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 1 555
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 23
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 3
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 89*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 397

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Region Dalarna ökar provtagningskapaciteten vid misstänkt covid-19

Från och med nästa vecka, vecka 27, kan personer i Dalarna med symtom på covid-19 boka tid för provtagning med PCR-prov på sin vårdcentral. PCR-prov, även kallat virusprov, visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion.

– Provtagningskapaciteten har successivt byggts upp och regionen gör nu bedömningen att alla medborgare i länet, som har symtom som skulle kunna vara covid-19, kan provtas. Även om analyskapaciteten inte på något sätt är obegränsad så är bedömningen att den är tillräckligt hög för att kunna erbjuda alla med misstänkta symtom kostnadsfri provtagning, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

– På motsvarande sätt arbetas det intensivt med kapaciteten för så kallad serologisk provtagning, även kallat antikroppstest. I nuläget kan enbart personal inom vård- och omsorg erbjudas detta i begränsad omfattning.

Bokning av PCR-provtagning kan göras från och med måndag 29 juni i Region Dalarnas vårdapp Min Vård. För den som inte har tillgång till appen kan PCR-provtagning även bokas via valfri vårdcentral där lediga tider finns.

Stödnummer att ringa för dalfolket fortsätter i sommar

På uppdrag av Region Dalarna har Svenska kyrkan Västerås stift startat ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma människor i Dalarna kan vända sig för professionellt samtalsstöd. Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten riktar sig till alla i länet oavsett tro eller livsåskådning.

Under juli och augusti kommer stödnumret att hållas öppet tisdag, onsdag och torsdag mellan 9-15. Den som ringer får professionellt samtalsstöd. Syftet är att minska oro och inge hopp under en för många svår tid. Den som ringer får vara anonym och inga journalanteckningar förs. ”Du är inte ensam” är budskapet.

Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10

Läs mer om stödnumret här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/du-ar-inte-ensam--stodnummer-att-ringa-for-dalfolket/

Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet

Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 25) har de totalt konstaterats:

401 fall i Borlänge kommun

414 i Falu kommun

91 i Ludvika kommun

72 i Gagnef kommun

66 i Leksand kommun

72 i Mora kommun

64 i Avesta kommun

40 i Smedjebacken kommun

39 i Hedemora kommun

38 i Säter kommun

32 i Vansbro kommun

27 i Rättvik kommun

Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje torsdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 3 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet

Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 25:

58 i Borlänge kommun

29 i Falun kommun

17 i Ludvika kommun

12 i Leksand kommun

8 i Gagnef kommun

7 i Avesta kommun

6 i Smedjebacken kommun

5 i Säter kommun

3 i Hedemora kommun

3 i Vansbro kommun

2 i Rättvik kommun

2 i Malung-Sälen kommun

4 övriga

Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna. Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje torsdag.

Region Dalarna publicerar lägesrapport en gång i veckan under semesterperioden

Region Dalarna har sedan den 16 mars varje vardag publicerat lägesrapporter om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. Under semesterperioden, från och med vecka 26, publicerar Region Dalarna lägesrapport varje torsdag efter klockan 14:00.

Intervjutider för media i sommar

Under semesterperioden, från och med vecka 26, finns varje torsdag mellan klockan 15:00-16:00 smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag torsdag den 25 juni klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

  • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-06-18: Lägesrapporten: En dag istället för fem dagar per vecka. Från och med nästa vecka kommer Region Dalarna publicera lägesrapport varje torsdag. Region Dalarna har sedan den 16 mars varje vardag publicerat lägesrapporter om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. Under semesterperioden, från och med vecka 26, publicerar Region Dalarna lägesrapport varje torsdag efter klockan 14:00.

2020-06-17: Utökad provtagning på vårdcentralerna i Dalarna. Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg ger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler i uppdrag att öka provtagningen på samtliga vårdcentral med 30 prover per dag.

2020-06-17: Smittskydd Dalarna stänger en restaurang i Borlänge.

2020-06-16: Förberedelser för att återuppta verksamhet. ”Vi har hittills klarat pandemin bra, men den är inte över. Nu behöver vi rusta oss för att klara en längre period med fortsatt utökat behov av intensivvårdsplatser. Det behöver vi oavsett hur pandemin utvecklas. Operationsköerna har blivit längre och vi behöver operera fler än de allra mest prioriterade patienterna i höst,” säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör.

2020-06-16: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 24) har totalt: 395 fall konstaterats i Borlänge kommun; 385 i Falu kommun, 88 i Ludvika kommun, 70 i Gagnef kommun, 64 i Leksand kommun, 70 i Mora kommun, 59 i Avesta kommun, 39 i Smedjebacken kommun, 37 i Säter kommun, 37 i Hedemora kommun, 32 i Vansbro kommun, 26 i Rättvik kommun.

2020-06-16: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 24: 57 i Borlänge kommun, 27 i Falun kommun; 16 i Ludvika kommun, 12 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 7 i Avesta kommun, 6 i Smedjebacken kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 2 i Vansbro kommun, 2 i Rättvik kommun, 2 i Malung-Sälen kommun, 4 övriga.

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben

Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19: 
https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

  • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
  • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige