Gå direkt till innehåll
Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 25 maj

Pressmeddelande -

Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 25 maj

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 25 maj:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 1 155
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 32
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 7
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 81*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 313

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Forskningsstudie med blodplasma som behandling mot coronavirus
Etikprövningsmyndigheten har tidigare gett Karolinska universitetssjukhuset tillstånd att genomföra en studie om blodplasma som behandling mot coronavirus Nu ska Falu lasarett och forskare på Centrum för klinisk forskning, CKF, hjälpa till med den studien:
– I dessa tider känns det värdefullt att få bidra till forskningen kring coronavirus. Sjukdomen har i dagsläget inget botemedel men här ser vi kanske en öppning, säger Hanna Sahlgren, specialistläkare och ansvarig forskare för studien i Dalarna.

Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/forskningsstudie-med-blodplasma-som-behandling-mot-coronavirus-3001589

Intervjutider för media
Måndag, onsdag och fredag mellan klockan 15:00-16:00 finns smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag måndag den 25 maj klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

  • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-05-22: På uppdrag av Region Dalarna startar Svenska kyrkan Västerås stift ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma människor i Dalarna kan vända sig för professionellt samtalsstöd. Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/du-aer-inte-ensam-stoednummer-att-ringa-foer-dalfolket-3000917

2020-05-19: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 20) har totalt 350 fall konstaterats i Borlänge kommun, 291 i Falu kommun, 73 i Ludvika kommun, 62 i Gagnef kommun, 49 i Leksand kommun, 48 i Avesta kommun, 30 i Smedjebacken kommun, 30 i Säter kommun, 26 i Hedemora kommun, 21 i Rättvik kommun, 20 Vansbro kommun. Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje tisdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 4 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

2020-05-19: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet.Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 20: 53 i Borlänge kommun, 22 i Falun kommun, 12 i Ludvika kommun, 9 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 6 i Avesta kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 2 i Smedjebacken kommun, 2 i Vansbro kommun, 1 i Malung-Sälen kommun, 1 i Rättvik kommun, 4 övriga. Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna.Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje tisdag. Den 12 maj redovisade Region Dalarna geografisk fördelning av antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet för första gången, på grund av hanteringsfel var dock de siffrorna något lägre än de skulle ha varit.

2020-05-19: Dalarnas fria kulturutövare som har förlorat intäkter på grund av coronapandemin har nu möjlighet att söka ekonomiskt stöd. Totalsumman som utlyses är 500 000 kronor.

Läs mer i pressmeddelandet: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/500-000-kronor-i-stod-till-dalarnas-fria-kulturskapare/

­Fler nyheter och pressmeddelanden hittas här: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna: https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

  • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
  • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige