Gå direkt till innehåll
​Nu startar arbetet för den nya nämnden

Pressmeddelande -

​Nu startar arbetet för den nya nämnden

Idag sammanträder regional utvecklingsnämnd för första gången.
Den nya nämndens främsta uppgift är att hitta goda samarbetspartners för att tillsammans stärka den regionala utvecklingen i Dalarna. Den kraften finns hos näringslivet och forskningen, i det civila och offentliga samhället. Tillsammans är det viktigt att hitta en god struktur för hur vi gör det bäst, till gagn för medborgarna, säger nämndordförande Birgitta Sacrédeus (KD).

Från och med årsskiftet har Landstinget Dalarna blivit Region Dalarna och ansvarar också för det regionala utvecklingsarbetet. Det innebär att leda och samordna arbetet för Dalarnas utveckling utifrån den färdriktning som beskrivs i Dalastrategin. Utgångspunkten är hållbar utveckling. Utvecklingsfrågorna handlar främst om infrastruktur, samhällsbyggnad, näringslivsutveckling och arbetsmarknad.

En ny förvaltning och en ny nämnd har därför inrättats. Sex nämndsammanträden är inplanerade under året och det är åter direktvalda politiker i regionfullmäktige som har ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna:

– Ansvaret, för att driva utveckling av vårt län, ligger nu hos förtroendevalda som är direktvalda av oss länsinvånare. Det är en bra ordning, eftersom det i lagstiftningen heter "all makt ska utgå från folket”, säger Birgitta Sacrédeus.

På dagordning finns informationsärenden om bland annat den nya regionala utvecklingsförvaltningen och det regionala utvecklingsuppdraget, men också beslutsärenden om till exempel projekt gällande integration och socialt företagande.

Mötet hålls i Futurum på Regionkontoret i Falun mellan klockan 10.00 och 16.00.

Här är politikerna i regional utvecklingsnämnd:

Birgitta Sacrédeus (KD) Ledamot tillika ordförande
Jonny Jones (C) Ledamot tillika 1 :e vice ordförande
Abbe Ronsten (S) Ledamot tillika 2:e vice ordförande
Lars Isacsson (S) Ledamot
Ulrik Bergman (M) Ledamot
Lotten Kluck (L) Ledamot
Kajsa Fredholm (V) Ledamot
Inge Östlund (SD) Ledamot
Jimmy Karlsson (DSP) Ledamot
Hans Unander (S) Ledamot
Anna Hed (C) Ledamot

Anders Bengtsson (KD) Ersättare
Kristina Lundgren (C) Ersättare
Jan Bohman (S) Ersättare
Marie Olsson (S) Ersättare
Caroline Willfox (M) Ersättare
Jörgen Öhrström (L) Ersättare
Josefin Heed (V) Ersättare
Pär Oahlkvist (SD) Ersättare
Mikael Östling (M) Ersättare
Fredrik Rönning (S) Ersättare
Lisa Larsbäck (M) Ersättare

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Elsmari Julin

Elsmari Julin

chef för Regionala utvecklingsförvaltningen 070-523 72 57
Birgitta Sacrédeus (KD)

Birgitta Sacrédeus (KD)

Regionråd, Region Dalarna 070-573 34 47

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Relaterat innehåll

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige