Gå direkt till innehåll
​Ny studie visar överanvändning av antibiotika vid UPS

Pressmeddelande -

​Ny studie visar överanvändning av antibiotika vid UPS

Kvinnor med smärttillstånd kring urinröret (UPS) får antibiotika trots att de inte har bakteriell infektion. Det visar forskning som gjorts vid Centrum för klinisk forskning vid Region Dalarna i samarbete med Uppsala universitet och Örebro universitet.

Centrum för klinisk forskning Dalarna (CKF) vid Region Dalarna, publicerar tillsammans med Kliniskt forskningscentrum vid Örebro universitet och Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet en ny studie om behandling av smärta och besvär kring urinröret hos kvinnor i Sverige.

Tillståndet kallas ofta uretrit men 2002 beslöts att termen Urethral Pain Syndrome, UPS, bör användas. Det saknas studier på förekomst av UPS, men tillståndet är välkänt för urologer och gynekologer. Det är däremot inte lika väl känt inom primärvården och där är tillståndet underdiagnostiserat. Forskningen på området är bristfällig och det saknas riktlinjer för behandling.

UPS hos kvinnor är ett vanligt problem i alla åldrar. Besvären med smärta och obehagskänsla kring urinröret, urinträngningar och besvär vid vattenkastning är vanliga besöksorsaker vid öppenvårdsmottagningar i urologi, gynekologi och allmänmedicin. Smärttillståndet har stor påverkan på livskvaliteten och kan gå ut över både arbetsliv, socialt liv och sexliv.

Forskningen på området är bristfällig och det saknas riktlinjer för behandling.

I den nya studien skickades en enkät om behandling av UPS ut under 2018 till alla kliniker i gynekologi, urologi, gynekologisk onkologi och venerologi i Sverige, samt till en större vårdcentral i varje landsting/region.

Av 137 inbjudna kliniker svarade 99 kliniker (72,3 %) på enkäten. Av de som svarade hade 77 kliniker (77,8 %) kvinnor som sökte för UPS. På de kliniker som behandlade patienter med UPS användes 19 olika behandlingsmetoder. Lokalbehandling med kortison i urinröret och östrogenbehandling i slidan var de vanligaste behandlingsmetoderna. Behandlingarna var i stort likartade jämfört med en studie från 2006, men behandling med stark kortison hade ökat 2018.

Eftersom evidensbaserad behandling av UPS saknas används ett brett spektrum av behandlingar och olika specialiteter använder olika behandlingar. Antibiotika användes av alla typer av specialister och mer än hälften av klinikerna behandlade med antibiotika trots att det inte fanns påvisbar bakteriell infektion, vilket leder till överanvändning av antibiotika.

– Den här studien visar att det nu behövs välgjorda studier för att hitta bra, evidensbaserade riktlinjer för behandling av UPS, säger Annika Lindström, forskare vid CKF. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige