Gå direkt till innehåll
Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande -

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

En kvinna som sökt vård på grund av en knöl i bröstet fick en fördröjd cancerdiagnos. Nya rutiner är sedan dess införda. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan.

Hösten 2018 söker en 40-årig kvinna vård på grund av en knöl i höger bröst. Mammografi och ultraljud utförs och de förändringar som finns tolkas som godartade. Kvinnan söker vård igen i januari 2019 då hon tycker sig känna ytterligare en knöl i samma bröst och ett nytt ultraljud utförs. Även nu tolkas knölen, samt intilliggande körtlar, som godartade och kvinnan sätts upp för en kontrollundersökning 2-3 månader senare. När kontrollundersökningen utförs i maj vid mammografienheten i Falun finner man en utbredd cancer i bröstet med spridning till lymfkörtlar.

Vid mammografienheten i Falun anser man att så kallad trippeldiagnostik skall utföras vid fynd av knöl i bröstet. Det innebär en kombination av mammografi, ultraljud och punktion (provtagning med nål för bedömning av eventuella cancerceller). Punktion utfördes inte vid de två första besöken och därmed fördröjdes cancerdiagnosen.

– Sedan maj 2019 har all mammografiverksamhet i Region Dalarna centraliserats till mammografienheten i Falun vilket innebär att rutinen med trippeldiagnostik nu är standard vid nyupptäckt knöl i bröstet, säger Nils Kuylenstierna, chefläkare Region Dalarna. 

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Nils Kuylenstierna

Nils Kuylenstierna

Chefläkare, Region Dalarna 023-499157
Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20