Gå direkt till innehåll
Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL

Pressmeddelande -

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL

Patienter med kroniska lungsjukdomar såsom KOL löper extra stor risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid luftvägsinfektioner. Det är därför viktigt att de omhändertas på ett strukturerat sätt när de söker vård.
– Vården bör noggrant undersöka och dokumentera graden av allmänpåverkan, andningsfrekvens och syresättning. Vården bör också ha en lägre tröskel för att behandla med antibiotika jämfört med när friska individer söker för liknande besvär, säger Roger Larsson, chefläkare, Region Dalarna.

Det var under sommaren 2018 som en 70-årig kvinna med känd KOL för andra gången på kort tid sökte sin vårdcentral med symtom från luftvägarna. Patienten hade under en och en halv vecka haft andningsbesvär och svår hosta med gult slem. Patienten bokades in på en bedömningsmottagning och fick inhalera luftrörsvidgande läkemedel och fick efteråt gå hem med en fyradagarskur med kortisontabletter.

Sex dagar senare läggs patienten in akut vid medicinkliniken i Falun på grund av kraftigt försämrat tillstånd. Hon är då svårt sjuk i lunginflammation och avlider på grund av dubbelsidig lunginflammation och blodförgiftning.

Det är välkänt att patienter med vissa läkemedel, exempelvis sådana som hämmar immunförsvaret, eller patienter med vissa kroniska sjukdomar riskerar att drabbas av ett allvarligare förlopp om de drabbas av infektioner.Detta är en av orsakerna till att vi exempelvis rekommenderar vaccination mot influensa för dessa grupper. Patienter med lungsjukdomen KOL tillhör en sådan riskgrupp och det är mycket viktigt att vården identifierar dessa personer när de söker vård.

Alla patienter med KOL behöver inte antibiotika när de söker för luftvägsbesvär men tröskeln för att sätta in antibiotika bör vara låg. I synnerhet om patienten har infektionstecken i form av feber, allmänpåverkan och missfärgade upphostningar. Samtidigt är det av yttersta vikt att läkare inte skriver ut antibiotika i onödan. WHO har klassat den tilltagande antibiotikaresistensen i världen som ett av de största framtida folkhälsohoten. Det kan därför ibland vara svårt för en läkare att avgöra huruvida en patient bör behandlas med antibiotika eller inte.

I det aktuella fallet fick patienten luftrörsvidgande läkemedel samt kortisontabletter men inget antibiotika trots missfärgade upphostningar. Kortisontabletter har vanligen en god symtomlindrande effekt vid många tillstånd, men kan i enstaka fall leda till att en allvarligare infektion maskeras. Om vården gör bedömningen att antibiotikabehandling inte är nödvändigt är det mycket viktigt att patienten är välinformerad om förväntat läkningsförlopp och vad patienten bör göra om förloppet avviker. Alternativt bör vården aktivt följa upp dessa patienter med en telefonkontakt eller återbesök efter några dagar.

Då det inte kan uteslutas att handläggningen i det aktuella fallet bidragit till att kvinnan avled i en allvarlig infektion lex Maria-anmäls händelsen. 

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Roger Larsson

Roger Larsson

Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna 072-141 66 22
Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige