Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av försenad diagnos

En man i 70-årsåldern blev inte kallad till ett planerat återbesök.
– Vi gör nu en lex Maria-anmälan då patienten inte har blivit kallad till det planerade återbesöket och en allvarlig diagnos har blivit fördröjd, säger chefläkare Helena Hellström, Region Dalarna.

En man i 70-årsåldern med vattenkastningsbesvär besökte efter remiss från vårdcentral urologin i Falun. Där utreddes han och blodprover visade på lätt förhöjt PSA-värde (en markör som kan tala för prostata-cancer). Ultraljudsundersökningen av prostatan visade inga sjukliga förändringar.

Mannen fick recept på medicin och ett återbesök planerades in sex månader framåt i tiden.

Patienten blev dock aldrig kallad till något återbesök. Tre år senare upptäckte man på kirurgmottagningen att patienten inte blivit kallad till återbesöket. Ett brev skickades då till mannen där han ombads ta kontakt med vårdcentralen för att kontrollera PSA-värdet.

Mannen gjorde så och det visade sig att PSA-värdet gått upp rejält. Patienten kallades snabbt till förnyad undersökning. Utredningen visade att patienten hade prostatacancer med spridning till skelett.

– Vi gör nu en lex Maria-anmälan. Verksamheten har haft otillräcklig kontroll på sina väntelistor. Nu har man gått igenom dem, och fler andra åtgärder planeras i arbetet med att förbättra kontrollen, säger chefläkare Helena Hellström.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Kontakter

Helena Hellström

Helena Hellström

Chefläkare, Region Dalarna 073-814 56 00

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige