Gå direkt till innehåll
Region Dalarna gör extra satsningar på länets näringsliv för att Dalarnas företagare ska fortsätta vara starka och konkurrenskraftiga.
Region Dalarna gör extra satsningar på länets näringsliv för att Dalarnas företagare ska fortsätta vara starka och konkurrenskraftiga.

Pressmeddelande -

Region Dalarna satsar extra på näringslivet i Dalarna

På regionala utvecklingsnämndens möte idag fattades beslut om att bevilja medel till två satsningar på näringslivet i Dalarna. ”Det behövs verkligen satsningar på länets näringsliv i dessa tider för att Dalarnas företagare ska fortsätta vara starka och konkurrenskraftiga”, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Stiftelsen Dalarna Science Park får medfinansiering av Såddkapitalfond
Stiftelsen Dalarna Science Park och dess helägda dotterbolag Dalasådd AB beviljas medfinansiering om högst 2 000 000 kronor per år i tre år, totalt högst 6 000 000 kronor, för bildandet av en såddkapitalfond som ska kunna investera i innovativa små- och medelstora företag i Dalarna.

– Tanken är att fonden ska kunna investera i mycket tidiga skeden och målsättningen är att överbrygga den tidigaste fasen i utvecklingen för flera företag så att företaget blir attraktivt för finansiering av redan etablerade aktörer, berättar Birgitta Sacrédeus.

Sverige står inför en lågkonjunktur med hög arbetslöshet efter att det akuta läget i och med covid-19 har passerats. Då kommer näringslivssatsningar för att stödja utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa företag att vara mycket viktiga.

– Ett mycket positivt besked för Dalarna som gör att innovativa idéer kan utvecklas till livskraftiga företag, säger Sture Ericsson VD på Stiftelsen Dalarna Science Park. Grunden är lagd för att bygga en såddfond och nu går vi vidare med andra finansiärer som vill vara med och investera i Dalarnas näringsliv.

Beslutet gäller under förutsättning att ytterligare minst två privata aktörer medfinansierar motsvarande belopp 6 000 000 SEK vardera för ovanstående period.

ALMI GävleDala AB får 2,7 miljoner extra i stöd
Det är många företagare och entreprenörer som till följd av Corona-utbrottet vänder sig till ALMI för direkta stöd och rådgivning. Arbetsbelastningen är hög, inte bara när det gäller nya låneansökningar, även ansökningar om amorteringsanstånd har ökat kraftigt. Denna utveckling förväntas fortsätta.

För att kunna hantera den ökade efterfrågan från företagen utifrån den akuta behovsbilden beviljas ALMI GävleDala AB extra anslag under år 2020. Totalt kommer de att tilldelas 2 750 000 kr, varav 673 750 kr från Region Gävleborg, 673 750 från Region Dalarna samt 1 402 500 från moderbolaget ALMI Företagspartner AB.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Birgitta Sacrédeus (KD)

regionråd, Region Dalarna 070-573 34 47

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige