Gå direkt till innehåll

Folkhälsokonferens i Petrozavodsk

Tid 25 Juni 2006 00:00 – 26 Juni 2006 00:00

Plats Petrozavodsk

Under 25 och 26 maj kommer en folkhälsokonferens att genomföras i Petrozavodsk med medverkan från Umeå kommun ,Västerbottens läns landsting samt Olof Palmes internationella stiftelse. Värd för konferensen är republiken Karelens folkhälsoministerium. Vid konferensen kommer man att belysa och diskutera olika folkhälsoproblem, med fokus på HIV/AIDS, TBC och drogmissbruk, framför allt alkohol. I kontakter mellan ryska och svenska organisationer har man från rysk sida starkt betonat betydelsen av att genomföra projekt med inriktning mot att förbättra folkhälsan. Konferensen är en del i ett större folkhälsoprojekt som vuxit fram i samverkan mellan Karelen och Västerbotten. Konferensen är ett första steg i ett långsiktigt arbete med att bygga upp ett nätverk för fortsatt erfarenhets- och kunskapsutbyte inom både det medicinska och sociala området mellan de ryska och svenska aktörerna. Ett mål på längre sikt är också att medverka till att ett folkhälsocenter etableras i Petrozavodsk. Det ska ha en särskild inriktning mot ungdomar och utsatta kvinnor. Mer information: Ingemar Lilienblad Stadsledningskontoret 901 84 Umeå tel 090-16 11 57 Rolf Antti Västerbottens läns landsting Tel 070-316 31 03 Owe Persson Olof Palmes Internationella Stiftelse Tel 070-392 63 15

Ämnen

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige