Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HPV-analys av cellprov blir förstahandsmetod oavsett ålder

Nu kommer alla gynekologiska cellprover i Region Västerbotten att analyseras för HPV – oavsett ålder på den som lämnar cellprovet. Förändringen trädde i kraft den 1 juli i enlighet med Socialstyrelsens uppdaterade rekommendationer.

För kvinnor i åldern 23–29 år har rekommendationen av förstahandsmetod tidigare varit analys för cellförändring, så kallad cytologisk analys. Därefter har HPV-analys skett om det har funnits avvikelser i provet. För kvinnor som är 30 år och äldre införde Region Västerbotten HPV-analys som förstahandsmetod i mars 2021.

Sara Knip är läkare och processledare för gynekologisk cellprovskontroll i Region Västerbotten. Hon välkomnar förändringen som innebär att HPV-analys blir förstahandsmetoden för alla, oavsett ålder.

– Forskning och uppföljning av gynekologisk cellprovskontroll i Sverige har visat att HPV-analys är en god metod för livmoderhalscancerscreening och ger bättre skydd än cytologi som förstahandsmetod, säger Sara Knip.

Varken själva provtagningen eller upplevelsen för kvinnorna som deltar påverkas. Förändringen sker främst för laboratoriet och på specialistklinikerna som ska tolka proverna ifall det finns avvikelser.

Om provet innehåller HPV analyseras det för cellförändring

Innehåller provet HPV görs det en cytologisk analys. Om man har HPV och cellförändring blir man kallad till uppföljande provtagning. Har man HPV men ingen cellförändring behövs ingen ytterligare utredning just då, men det är viktigt att man går när man blir kallad till nästa cellprov. Beroende på vilken typ av HPV som provet innehöll kallas man för nytt prov efter 18–36 månader.

Kommande förändringar i provtagningsintervallet

Om provet inte innehåller HPV kallas man för nytt cellprov. De som är 23–49 år kallas efter tre år, och de som är 50–70 år kallas efter fem år.

Framöver kommer tiden till nytt prov för de kvinnor som inte har något HPV-virus att förlängas till fem år för kvinnor i åldern 23–49 år, och till sju år för kvinnor i åldern 50–70 år, i enlighet med Socialstyrelsens nya rekommendationer.

– Men innan vi kan införa de förlängda intervallen för cellprovtagning behöver alla kvinnor i Region Västerbotten först kallas till cellprovtagning med HPV-analys. Därför dröjer det några år till, berättar Sara Knip.

Mer om HPV

Humant papillomvirus, HPV, överförs sexuellt och är mycket vanligt. Den som har HPV kan ha smittats för många år sedan och det går inte att ta reda på när eller av vem. Hos de flesta märks inte en HPV-infektion, men några virustyper kan ge cellförändringar som kan utvecklas till cancer. Oftast läker en HPV-infektion av sig själv, utan att orsaka cellförändringar.

Cellförändringar syns inte och ger vanligtvis inga besvär. Därför är det viktigt att gå på cellprovtagning varje gång man blir kallad. Cellprov räddar liv!

Läs mer på 1177.se/cellprov

Mer information

Sara Knip
Processledare för gynekologisk cellprovskontroll
ST-läkare på Centrum för gynekologi och obstetrik
Norrlands universitetssjukhus
Region Västerbotten
090-785 00 00 (växel)
sara.knip@regionvasterbotten.se (nås lättast via mejl)

Presskontakt
Therese Erixon
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 35
therese.erixon@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige