Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Misstänkta oegentligheter polisanmäls

Region Västerbotten polisanmäler misstänkta oegentligheter som kommit fram i samband med en fördjupad leverantörsuppföljning av städtjänster i Skellefteå.

Bakgrunden är att det förekommit brister i städningen. En fördjupad uppföljning av leverantören visade på misstänkta oegentligheter som är kopplade till leverantörens styrning och ägarskap. Region Västerbotten har sagt upp avtalet med leverantören samt haft kontakt med brottsbekämpande myndigheter.

– Vi ser allvarligt på att det finns indikationer på att oegentligheter kan ha förekommit. Därför gör vi nu en polisanmälan och överlämnar till polismyndigheten att utreda ärendet, säger Johan Gammelgård, digitaliserings- och servicedirektör.

Region Västerbotten kommenterar inte vidare i ärendet då det råder förundersökningssekretess med anledning av polisanmälan.

För att möta hoten från en välfärdsbrottslighet som ökar i samhället bildar Region Västerbotten en samordningsfunktion med representanter från bland annat inköp, upphandling, juridik och säkerhet för att öka uppmärksamheten och stärka kompetensen i regionen.

– Region Västerbotten hanterar mycket pengar som ska göra nytta för välfärden och inte riskera att hamna på fel ställen, säger Tommy Svensson, regiondirektör.

Mer information

Johan Gammelgård
Digitaliserings- och servicedirektör
076-620 18 77
johan.gammelgard@regionvasterbotten.se

Tommy Svensson
Regiondirektör
072–227 54 84
tommy.svensson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48
thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige