Gå direkt till innehåll
Ett oberoende av inhyrd personal gynnar både patienter och personal.
Ett oberoende av inhyrd personal gynnar både patienter och personal.

Pressmeddelande -

Nästa år ska landstinget vara oberoende av inhyrd personal

Sedan ett drygt år tillbaka arbetar alla regioner och landsting tillsammans för att bli oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. Målet är att med egna medarbetare skapa kontinuitet för patienterna och kunna ge en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Med egna medarbetare får landstinget också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete.

I Västerbottens läns landsting ökar takten i primärvårdens och sjukhusvårdens arbete med att förverkliga ett trettiotal åtgärder i den gemensamma handlingsplanen. Åtgärderna är inriktade på områden som kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

– Vi har kommit en bra bit på väg med åtgärderna i handlingsplanen och arbetar för att alla medarbetare ska engagera sig i arbetet, säger primärvårdsdirektör Håkan Larsson.

Kompetensutveckling

Inom primärvården är det bland annat förändrade arbetssätt och att andra yrkeskategorier tar sig an nya arbetsuppgifter för att nyttja kompetensen på bästa sätt som ska leda till oberoende. Det kan handla om att utbilda distriktsköterskor i klinisk bedömning eller att erbjuda sjuksköterskor att vidareutbilda sig till distriktsköterskor.

Även sjukhusvården har satsat på kompetensförskjutning och utbildat nya yrkesgrupper som kan ta över arbetsuppgifter som tidigare utförts av läkare. Det är bland andra biomedicinska analytiker som gör självständiga ultraljudsundersökningar och barnmorskor som genomför aborter.

– Nu gäller det att fler verksamheter ser möjligheterna i att utmana vem som gör vad i vården, säger Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

För att informera och engagera chefer och medarbetare och sprida goda exempel inom och mellan verksamheter bjuds verksamhetsföreträdare in till regelbundna workshops. Möten där man kan ta del av varandras erfarenheter och diskutera det fortsatta arbetet med varandra, verksamhetsledning och politiker.

Lära av varandra

– Det finns många lyckade åtgärder som vi kan lyfta fram som direkt kan användas av fler enheter eller anpassas och fler är på gång, säger Håkan Larsson.

Hälsocentralerna i Holmsund och Sävar har fokuserat på att styra och planera medarbetarnas arbete för att bättre möta patienternas behov. Åtgärden har gett positiva effekter både genom att fler patienter fått hjälp på hälsocentralerna och att arbetsmiljön förbättrats.

Sjukstugorna, ibland annat i Sorsele och Malå, har infört digitaliserade vårdmöten. Här kan patienter träffa en dietist på distans med hjälp av en app i mobilen. Det innebär att både patient och personal sparar restid och vårdpersonalen kan träffa fler patienter.

Psykiatrin i Södra Lappland utvecklar också digitala vårdmöten och erbjuder patienterna samtalsbehandling, gruppbehandling för patienter med ADHD och planerade träffar med exempelvis läkare och psykolog. Fördelarna är flera, då varken patienter eller behandlande personal är låsta till en plats skapas positiva effekter på restid och tillgänglighet samtidigt som det blir möjligt att rekrytera personal med hög kompetens genom att erbjuda flexibla anställningsavtal.

Ett gemensamt uppdrag

Inom Centrum för anestesi, operation och intensivvård har man mött behoven av flexibla arbetstider genom att erbjuda timavlönade anställningar vilket lett till att flera tidigare hyrläkare anställts.

När antalet inhyrda läkare och sjuksköterskor minskar kan väntetiderna öka trots alla utvecklingsinsatser och det ökade samarbetet i landstinget. Men om tillgängligheten försämras är det under en begränsad tid.

– Om vi tillsammans orkar hålla ut, har vi en god chans att lyckas, eftersom alla landsting i landet gör denna satsning samtidigt, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson


Mer information:

Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-388 41 69
Håkan Larsson, primärvårdsdirektör, 072-545 70 71
Ronny Lestander, verksamhetschef Sävar hälsocentral, 070-544 93 07
Inger Sundin, verksamhetschef, Malå och Sorsele sjukstugor, 070-595 55 26
Lena Pettersson, verksamhetschef psykiatrin i Västerbotten, 072-229 80 81
Niklas Lindberg, verksamhetschef Centrum för anestesi, operation och intensivvård, 070-611 94 64

Med vänliga hälsningar

Annelie Hägglund
Kommunikatör
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Ämnen

Regioner


Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Presskontakt

Presskontakter sommaren 2022

Presskontakt Presskontakter sommaren 2022
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige