Gå direkt till innehåll
Framtidens convenience utifrån ett affärsperspektiv

Blogginlägg -

Framtidens convenience utifrån ett affärsperspektiv

REITAN CONVENIENCE SWEDEN ABs nya hållbarhetssatsning och butikskoncept PBX medför – utöver ett nytt varumärke och hållbarhetskoncept – nya utmaningar när det kommer till hur man ska mäta framgång. Vi frågade vår CFO Magnus Bengtsson vad det innebär.

Vad är det för skillnad på att mäta framgång i en hållbarhetssatsning, jämfört med hur man brukar mäta?
Traditionellt mäter man framgång i kronor och ören, men det vårt ökade fokus på hållbarhet kräver att vi även tar i beaktande helt nya parametrar, såsom exempelvis miljöpåverkan i alla led och den sociala aspekten i verksamheten. Det som också blir speciellt är att våra mätpunkter kommer att behöva vara mer dynamiska och justeras efterhand, i takt med att hållbarhetsarbetet förändras och utvecklas. Jag upplever att den traditionella redovisningen inte räcker till för att fånga upp, mäta och följa upp de hållbarhetssatsningar som vi gör. Därför skapar vi just nu KPI:er och mätetal som, såvitt jag vet, inte finns. Vi går helt enkelt i bräschen även inom ekonomisk uppföljning.

Varför är det viktigt att satsa på hållbarhet egentligen?
Vi är övertygade om att framtidens konsumenter – och till stor delen även dagens konsumenter – kräver något annat av oss som företag än de tidigare krävt. Värderingar kring hållbarhet och jämställdhet blir är allt viktigare och framtidens konsumenter kommer ställa krav på att det efterlevs på de företag och butiker de väljer att besöka, så hållbarhet är helt enkelt en avgörande faktor för en långsiktig lönsam affär.

Utifrån ditt perspektiv som CFO, vilka utmaningar ser du med den här satsningen?
Den stora utmaningen är att det är oerhört svårt att omedelbart ställa om 400 butiker och göra ändringar som är hållbara på riktigt, när ju definitionen av hållbara produkter och tjänster också ständigt förändras. Därför är PBX, ett eget levande laboratorium, ett perfekt verktyg, eftersom det ger oss utrymme att experimentera och utvärdera i ett tempo som gör att vi också kan ligga i framkant, avseende alla 400 butiker, i den snabbt förändrade synen på hållbarhet.

Ämnen

Kontakter

Harris Lukeman

Harris Lukeman

Presskontakt Presskontakt Reitan Convenience Sverige, Pressbyrån, 7-Eleven, PBX +46 858 74 90 14

Relaterat innehåll

Reitan Convenience Sweden - Franschiseorganisation för Pressbyrån, 7-Eleven och PBX i Sverige.

Reitan Convenience Sweden AB (RCS) är franchisegivare för Pressbyrån, 7-Eleven och PBX i Sverige.

Reitan Convenience Sweden AB
Strandbergsgatan 55
11251 Stockholm
Sweden