Pressmeddelande -

ReuseIT försäljning upp över 300 procent jämfört med föregående år

Marknaden för begagnade produkter växer sig starkare. Konsumenternas miljömedvetenhet, hemmakontor och ekonomisk osäkerhet under pandemins fotspår gör att allt fler väljer att köpa begagnade IT-produkter. Den kategori som ökar allra mest på ReuseIT.se är begagnade smartphones.

ReuseIT ökade försäljningen med över 300 procent jämfört med föregående år och prognosen för 2021 ser fortsatt stark ut. För att möta den kraftigt ökade efterfrågan av våra produkter pågår flytt till nya större lokaler vilket kommer stödja fortsatt expansion och ge utrymme att effektivisera interna processer och därmed stärka vårt erbjudande mot våra kunder och partners.

-Hållbarhet står högt på de flestas agenda. Vi ser också att den yngre generationen gärna väljer begagnat istället för nytt. Vi måste alla ta ansvar av omsorg om miljön och faktum är att nytillverkning av teknik och IT-utrustning är ett av de största miljöhoten idag. Idag är det vanligt att köpa en begagnad bil, båt eller cykel. Så varför inte en begagnad dator? säger Agne Nilsson, ReuseIT Sweden AB.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Datasäkerhet

Kategorier

  • e-handel
  • säkerhet
  • återvinning
  • återanvändning
  • it-utrustning
  • datorer
  • mobiler

Think Green - ReuseIT

Verksamma inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-relaterade produkter. Vi köper använd IT-utrustning från organisationer och företag. Därefter säkerhetsraderas informationsbärare och produkterna testas och rekonditioneras för att säljas vidare. Vår målgrupp är kunder både på den svenska och den europeiska marknaden. Bland våra kunder finns privatpersoner, företag och skolor.

Kontakter

Agne Nilsson

Presskontakt Founder/owner 0733703500

Relaterat innehåll