Skip to main content

Taggar

Initiativärende RS 2020-03-19 Tilläggsbudget

Tilläggsbudget för 2020 - tillför sjukvården resurser för att klara Coronaepidemin

Initiativärende RS 2020-03-19 beredskapslager
Protokollsanteckning  från Sacorådet, Läkarförbundet Skåne och Vision till Regional Samverkan 15 januari 2020
Beslutsunderlag angående privatisering av palliativ vård

Mattias Olsson (S) till Birte Sandberg (C) – Kommer du att följa det beslut som fattats av beredningsutskotteot ch se till att företrädare för verksamheten bjuds in till nämndsammanträdet den 24 oktober?

Otydlig styrning av hjälpmedelsverksamheten

Dokument   •   2019-10-21 16:26 CEST

Maria Nyman-Stjärnskog (S) till Per Einarsson (KD): – Är det du som är ansvarig för att hjälpmedelsverksamhetens budgetäskande slarvades bort i budgetprocessen?

Jonas Esbjörnsson (S) till Inger Tolsved Rosenkvist (L): - Ignorerar du medvetet regionstyrelsens beslut, diarienummer 1900146, om ekonomiska åtgärder?

Sänkta ambitioner inom demensvården

Dokument   •   2019-10-21 16:26 CEST

Anna-Lena Hogerud (S) till Gilbert Tribo (L): – Har du någon plan för hur de ökande behoven hos de c:a 21 000 skåningarna ska tillgodoses nu när finansieringen av utvecklingsarbetet slopas?

Ska sjukvården hålla sin budget?

Dokument   •   2019-10-21 16:26 CEST

Henrik Fritzon (S) till Carl-Johan Sonesson (M): – Kommer du att se till att alla sjukvårdsnämnder håller budget i år?

Otydlig styrning av hjälpmedelsverksamheten

Dokument   •   2019-10-21 16:26 CEST

Maria Nyman-Stjärnskog (S) till Inger Tolsved Rosenkvist (L): – Är det du som är ansvarig för att hjälpmedelsverksamhetens budgetäskande slarvades bort i budgetprocessen?

Tänker du föreslå en skattesänkning?

Dokument   •   2019-10-21 16:26 CEST

Henrik Fritzon (S) till Carl-Johan Sonesson (M): – Anser regionstyrelsens ordförande att Region Skånes verksamheter får för stora anslag?

Väntetider i cancervården

Dokument   •   2019-10-21 16:26 CEST

Anna-Lena Hogerud (S) till Gilbert Tribo (L) – Tycker du fortfarande att det var en bra prioritering att skära ner anslaget till att utveckla cancervården från 55 till 20 miljoner under 2019?

Fråga om vårdplatser på SUS

Dokument   •   2019-10-21 16:26 CEST

Carina Svensson (S) till Camilla Mårtensen (L): - Anser du att SUS kommer att kunna öppna de stängda vårdplatserna med den antagna budgeten för 2020?

Henrik Fritzon (S) till Carl-Johan Sonesson (M): -Vidhåller du ditt påstående att vi fick använda rätt mycket hyrpersonal under sommarmånaderna för att vi skulle kunna upprätthålla och hålla öppet lite fler vårdplatser?

Åtgärder trafik

Åtgärder trafik

Dokument   •   2019-02-04 08:59 CET

Budgetpresentation 2019

Budgetpresentation 2019

Dokument   •   2018-11-28 11:37 CET

Socialdemokratiska satsningar på studenter i Skåne

Studenterna är viktiga för Skåne. Högre utbildning och forskning är viktiga motorer i vår regions utveckling. Men för att grund- och forskarstudenter även framöver ska välja att studera vid de skånska lärosätena så krävs också att Skåne kan erbjuda attraktiva studiemiljöer, ett varierat utbud av studentbostäder samt utbyggda och billiga kommunikationer.

Gott liv i möjligheternas Skåne - Planeringsdirektiv 2011

Vår vision är ett Skåne där människor kan leva gott, från barndomen till ålderdomen. Och till skillnad från borgarna har vi en politik som utgår från människors behov och inte från deras plånböcker.

Jobbprogram för Skåne

Jobbprogram för Skåne

Dokument   •   2010-09-02 15:04 CEST

Socialdemokratin sätter jobben först. Vi vet att full sysselsättning är möjlig. Arbetslöshet är ett slöseri med resurser som innebär enorma konsekvenser både för människorna det drabbar och för samhället i stort. Därför presenterar vi nu Jobbprogram för Skåne.