Skip to main content

993 miljoner till mer tillgänglig vård och kortare köer i Skåne

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 14:45 CEST

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som behöver mötas. Nu gör regeringen en satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov.

För Skåne innebär det 993 miljoner till sjukvården. Nästan häften är tänkta att gå till vårdens medarbetare, en stor del för att göra vården mer jämlik och mer tillgänglig. En stor del går till en ny uppdaterad kömiljard som ska minska vårdköerna. Därutöver satsas det också på att motverka psykisk ohälsa och specifikt för att korta köerna till cancervården.

– Detta är pengar som verkligen behövs i den skånska sjukvården. Regeringen förstår att ifall tillgängligheten ska öka och kvaliteten ska behållas måste vi investera i hälso- och sjukvården. Jag önskar att Alliansen hade delat den insikten, Anna-Lena Hogerud (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regeringens satsning är på totalt 9,4 miljarder och syftar till att skapa en mer tillgänglig vård och att korta köerna. Medarbetarna är vårdens största resurs och därför görs största satsningen på dem, att ge dem förutsättningar att ge så bra vård som möjligt. En av Socialdemokraternas viktigaste frågor är att korta vårdköerna, därför går en stor del av satsningen till att korta köerna.

Beslutet innebär också att de omdebatterade pengarna för att utveckla cancervården, som beslutades redan i riksdagens höstbudget, nu kommer att nå Skåne. Det är en fortsättning på den satsning som pågått sedan 2015. Pengarna betalas ut till regionstyrelsen, men fördelas av hälso- och sjukvårdsnämnden, som därför haft 55 miljoner avsedda för detta ändamål i sin ekonomiska ram sedan 2015. I internbudgeten för 2019 valde dock det borgerliga styret att använda 35 av dessa miljoner till annat, så att bara 20 gick till cancervården, något som socialdemokraterna varit starkt kritiska mot.

– Nu kommer cancerpengarna som alliansen först påstod inte fanns och sedan påstod att de inte kunde använda. Kanske var det hela ett uppriktigt missförstånd från deras sida. I så fall förväntar jag mig att de gör en omedelbar ombudgetering så att cancervården får sina pengar, säger Anna-Lena Hogerud (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nedan syns en total fördelning av regeringens satsning:

3,3 miljarder till vårdens medarbetare

2,4 miljarder till primärvården

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

1,6 miljarder för en nya, uppdaterad kömiljard

446 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Se mer på regeringens hemsida

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.