Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Alliansens kulturpolitik slår hårt mot det fria kulturlivet

Alliansstyret i Region Skåne beslutade under torsdagens möte i kulturnämnden om omfattande nedskärningar som riskerar att drabba det fria kulturlivet hårt. Under 2019 begränsas möjligheten att ansöka om stöd till enskilda kulturprojekt kraftigt när utvecklingsbidragens 20 miljoner kronor stryks ur budgeten.

Socialdemokraterna är djupt oroade över de konsekvenser Alliansens kulturbudget får för Skånes kulturliv. När den styrande Alliansen väljer att stoppa de sökbara utvecklingsanslagen innebär det ett hårt slag mot de oberoende kulturutövarna i Skåne. Bland de som tidigare beviljats medel återfinns allt från teaterföreställningar riktade mot barn och unga till folkbildnings- och kulturarvsprojekt.

En redan utsatt grupp kulturarbetare får bära den största bördan av nedskärningspolitiken. De fria kulturarbetarna har en viktig roll både för att både bidra till ett brett kulturutbud och att med spjutspetsprojekt utveckla kulturen. De utgör också en viktig bas för återväxt och vitalisering av kultursektorn som helhet.

–Dessa eldsjälar är viktiga. De som inte har en anställning på en stor institution eller i en etablerad verksamhet med verksamhetsstöd blir lågt hängande frukter i nedskärningstider, men påverkas lika fullt, säger Stefan Pettersson (S) socialdemokratisk gruppledare i Region Skånes kulturnämnd.

Risken för negativa följdeffekter är överhängande när det gäller samfinansieringen av kulturprojekt. Kulturnämnden har som praxis att inte bifalla ansökningar där de står som ensam finansiär. En praxis som de delar med andra bidragsgivare, till exempel många kommuner. När Alliansen i Region Skånes kulturnämnd stoppar möjligheten till projektstöd riskerar även deras stöd att falla bort.

Även etablerade kulturinstitutioner har kunnat ta del av utvecklingsmedel för att kunna driva enskilda projekt vilket har varit viktigt för att utveckla verksamheterna och prova nya arbetssätt. Den möjligheten till innovation stryps nu.

Hur ett stopp av utvecklingsanslagen påverkar Skånes kulturliv har inte utretts tillfredställande och det samma gäller de övriga nedskärningarna i Alliansens budget. Då en risk- och konsekvensanalys inte genomförts deltog Socialdemokraterna inte i beslutet i budgetärendet och yrkade att en analys tas fram till nästkommande nämndsmöte. Yrkandet antogs enhälligt.

–Det är bra att kulturnämnden nu ger förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av Alliansens nedskärningar. Det hade naturligtvis varit rimligare och bättre ifall den analysen hade funnits på plats innan budgetbeslutet togs. Då hade en mer nyanserad budget kunnat arbetas fram, säger Stefan Pettersson (S) socialdemokratisk gruppledare i Region Skånes kulturnämnd.

Ämnen

Regioner


Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Presskontakt

Olja Pekusic

Olja Pekusic

Presskontakt Pressekreterare ‭+46 70-788 96 38
Per Wilkens

Per Wilkens

Presskontakt Kommunikatör 072-599 94 09‬

Välkommen till Socialdemokraterna i Region Skåne!

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

Socialdemokraterna i Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad