Skip to main content

​Alliansens nedskärningar slår hårt mot psykiatrin

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2020 15:10 CET

Det saknas 82 miljoner i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens budget för 2020. Det borgerliga styret har under dagens sammanträde drivit igenom en lista med besparingsåtgärder som de hoppas ska räcka till att spara 33 miljoner årligen. Hur resterande 49 miljoner ska sparas har inte redovisats i detalj, men styret har meddelat att det bland annat ska ske genom att inte tillsätta lediga tjänster inom vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Det saknas också 77,7 miljoner i nämndens personalbudget för 2020, jämfört med vad som hade krävts för att hålla samma bemanning som under 2019.

Socialdemokraterna ställer sig positiva till ett fåtal av de föreslagna åtgärderna, som bedöms kunna spara totalt 10 miljoner utan att det går ut över patienterna, men accepterar inga besparingar som leder till försämringar ute i verksamheten. I synnerhet eftersom styret vägrat att göra en ordentlig redovisning och konsekvensanalys av 49 av de 82 miljoner som ska sparas. Socialdemokraterna föreslog därför att nämnden skulle begära mer pengar från Regionstyrelsen istället för att skära ner, men styret avvisade det förslaget.

– Vi har sagt från början att det behövs mer pengar om psykiatrin ska ha en chans att möta de stora behov som finns. Jag kan bara beklaga att styret hellre driver igenom nedskärningar än erkänner att de varit för snåla, säger Maria Nyman-Stjärnskog (S), andre vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Socialdemokraterna är särskilt kritiska mot att nedskärningarna drabbar barn- och ungdomspsykiatrin, som man tidigare varit överens med styret om att prioritera. Eftersom styret var beredda att införa ett vårdval helt utan budgetbegränsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin menar Socialdemokraterna att de också borde vara beredda att skjuta till de pengar som verksamheten behöver, även om det inte blir något vårdval.

– Personalbristen är den främsta orsaken till de långa köerna, men trots det bestämmer Alliansen att man inte ska tillsätta lediga tjänster. De kan inte säga att de prioriterar BUP och samtidigt skära ner på verksamheten, säger Maria Nyman-Stjärnskog (S).

Socialdemokraternas förslag till regionfullmäktigebudget för 2020 innehöll 105 miljoner mer till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden än det borgerliga styrets budget. Om fullmäktige istället hade röstat för S-budgeten hade det alltså inte funnits någon anledning att överväga nedskärningar, utan tvärtom utrymme till att göra offensiva satsningar.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.