Skip to main content

Förslag på åtgärder mot orimliga prishöjningar i tidigareläggs

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2020 13:48 CET

​Kollektivtrafiknämnden ska ta ställning till hur de kraftigaste prisökningarna kan justeras på mötet i april istället för i maj. Det står klart efter dagens möte med kollektivtrafiknämnden. Förslaget från Alliansen var att möjliga åtgärder skulle behandlas på nämnden först i maj. Socialdemokraterna krävde att ärendet skulle hanteras skyndsamt och fick gehör för en tidigare behandling.

– Vi var överens med Alliansen om att en del av de kraftiga prisökningarna framför allt på landsbygden inte är rimliga och att vi behöver se över hur vi kan minska de höjningarna. Men att vänta ända till maj med ta ställning till åtgärderna tyckte vi var för länge, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken har sett över den nya prismodellen för att identifiera de sträckor där den leder till kraftiga prisökningar. Det beslutade kollektivtrafiknämnden i december då Alliansstyret gick med på Socialdemokraternas förslag i frågan. Uppföljningen presenterades idag på kollektivtrafiknämnden.. Trafikdirektören fick även ett uppdrag ta fram förslag på åtgärder för att minska de kraftigaste höjningarna.

– Att vänta flera månader med att ge svar på om de drabbade resenärerna kommer få mer rimliga biljettpriser är inte ansvarsfullt. Det här drabbar resenärer varje dag. Det måste man ha respekt för så det är positivt att nämnden enades om att agera snabbare, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.