Skip to main content

Inget vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2020 19:12 CET

Det står nu klart att det borgerliga regionstyrets förslag om att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin saknar stöd inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på torsdag. Förslaget har kritiserats hårt av både medarbetare, patientorganisationer och fackförbund. Region Skånes egen utredning har varnat för att ett vårdval skulle få flera negativa konsekvenser, i synnerhet för barnen med störst behov av psykiatrisk vård. Det är därför bra att förslaget nu verkar falla, anser Socialdemokraterna.

– Vi måste stå på patienternas och medarbetarnas sida. Deras företrädare säger, precis som utredningen, att det här förslaget skulle slå hårt mot svårt sjuka barn. Det kan vi inte gå med på, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna betonar också att det är viktigt att barn- och ungdomspsykiatrin nu får förutsättningar att fortsätta arbetet med att korta väntetiderna. Det borgerliga styrets nedskärningar inom psykiatrin pekas ut som ett särskilt stort problem.

I psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens budget för 2020 saknas 82 miljoner. Styret har ännu inte redovisat i detalj hur pengarna ska sparas, men enligt budgeten handlar det bland annat om att inte tillsätta lediga tjänster. Samtidigt är rekryteringsbehovet inom BUP och resten av psykiatrin fortsatt stort. Socialdemokraterna menar att nedskärningarna borde stoppas.

– Om styret nu menar allvar med att de vill prioritera kortare väntetider inom BUP, då kan de inte samtidigt driva igenom stora besparingar. Det går faktiskt inte ihop, säger Maria Nyman-Stjärnskog (S), andre vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.